Αναλυτικό Πρόγραμμα

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας 2025-2026

Χειρουργική Εμφυτευματολογία

Δομή: 09:00-13:00 Θεωρία - 14:00-17:30 Πρακτικά Σεμινάρια

ΜΑΡΤΙΟΣ 2025

1η Ημέρα - Μάρτιος 2025
Φώτης Λατίνος Greek flag
Επίκ. Κάθ. Σπυρίδων Σιλβέστρος Greek flag

Θεωρία

 • Οδοντιατρική φωτογραφική απεικόνιση – Power Point
 • Η τεχνικής της οδοντιατρικής απεικόνισης – φωτογράφισης
 • Παρουσίαση κλινικών περιστατικών μέσω Power Point
 • Bασικές χειρουργικές τεχνικές–Είδη συρραφών

Πρακτικό Σεμινάριο (1)

Πρακτική εξάσκηση στη λήψη φωτογραφίας – προβολή και κριτική.

Πρακτικό Σεμινάριο (2)

Bασικές χειρουργικές τεχνικές.
Είδη συρραφών.

2η Ημέρα - Μάρτιος 2025
Νικόλαος Ταταράκης Great Britain Greece
Χρήστος Τσάμης Greece
Εισαγωγή στα Εμφυτεύματα

Θεωρία

 • Αρχική εξέταση (ιατρικό ιστορικό – ενδείξεις, αντενδείξεις – αρχική εξέταση).
 • Βιολογία οστού – Μηχανισμός οστεοενσωμάτωσης (προϋποθέσεις – παράγοντες – μηχανολογικός σχεδιασμός εμφυτευμάτων).
 • Περιεμφυτευματικοί ιστοί (διαφοροποιήσεις με περιοδοντικούς – αμυντικοί μηχανισμοί).
 • Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των πρωτόκολλων τοποθέτησης.
 • Βασικές χειρουργικές τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων.

Πρακτικό Σεμινάριο (1)

Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές)

Πρακτικό Σεμινάριο (2)

Ψηφιακός σχεδιασμός χειρουργικών ναρθήκων
για τοποθέτηση Εμφυτευμάτων 

3η Ημέρα - Μάρτιος 2025
Νίκος Μάρδας Great Britain Greece
Διαχείριση μαλακών και σκληρών ιστών στην χειρουργική των εμφυτευμάτων.

Θεωρία

 • Βασικές τεχνικές τομών, κρημνών και συρραφής.
 • Διαχείριση οστού και μαλακών ιστών στη χειρουργική των εμφυτευμάτων.
 • Από την εξαγωγή του δοντιού μέχρι την επιεμφυτευματική αποκατάσταση – Κανόνες για την επιτυχία.

Πρακτικό Σεμινάριο

 • Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση σε γουρουνοκεφαλές).
 • Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές, μοσχεύματα μαλακών ιστών).
 • Κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία).
4η Ημέρα - Μάρτιος 2025
Καθηγητής Νικόλαος Δόνος Great Britain Greece
Χρήστος Τσάμης Greece
Αναγεννητικές τεχνικές

Θεωρία

 • Οστικά ελλείμματα: Λύσεις και περιορισμοί για μια σωστή αντιμετώπιση.
 • Ουλοβλεννογόνια προβλήματα: τεχνικές και υλικά για βέλτιστα αποτελέσματα.
 • Προτάσεις για μακροχρόνια διατήρηση της υγιεινής και της αισθητικής των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

Πρακτικό Σεμινάριο (1)

 • Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση σε γουρουνοκεφαλές)
 • Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές, μοσχεύματα μαλακών ιστών)
 • Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία)
 • Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου

Θεωρία

Η χρήση των Mini Implants

Πρακτικό Σεμινάριο (2)

Τοποθέτηση και άμεση φόρτιση Mini Implants

Προσθετική Αποκατάσταση

Δομή: 09:00-13:00 Θεωρία - 14:00-17:30 Πρακτικά Σεμινάρια

ΜΑΪΟΣ 2025

1η Ημέρα - Μάιος 2025
Κωνσταντίνα Ντίνα Ντεντή Great Britain Greece

Θεραπευτικός σχεδιασμός από το Α ως το Ω

 • Προσθετικά και αισθητικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτεύματος.
 • Απαραίτητα διαγνωστικά στοιχεία πριν το χειρουργείο.
 • Ακτινογραφικός έλεγχος.
 • Ακτινογραφικοί και χειρουργικοί οδηγοί.
 • Καταγραφές για ολικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.
 • Ακίνητες και κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις με εμφυτεύματα για την αποκατάσταση ολικά ή μερικά νωδών ασθενών, ενδείξεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε λύσης.
 • Κλινικά στάδια ολικών ακίνητων αποκαταστάσεων επί εμφυτευμάτων.
 • Επιλογή διαβλεννογόνιων στηριγμάτων.
 • Ιδανική σύνδεση στηρίγματος και εμφυτεύματος.
 • Κοχλιούμενες ή συγκολλούμενες αποκαταστάσεις.

Η τέχνη της αποτύπωσης

 • Επιλογή τεχνικής, αξόνων αποτύπωσης και υλικών για κάθε περίπτωση.
 • Παρουσιάση τεχνικών αποτύπωσης κλειστού και ανοικτού δισκαρίου.
 • Εξατομίκευση αξόνων αποτύπωσης.
 • Ναρθηκοποίησης αξόνων αποτύπωσης.
 • Ταυτόχρονη αποτύπωση δοντιών και εμφυτευμάτων.
 • Αξιολόγηση επάρκειας ενός αποτυπώματος.
 • Χρήσιμες συμβουλές

Πρακτικό Σεμινάριο

Επίδεξη και εφαρμόγή διοφορετικών προσθετικών επιλογών(επίδειξη διαφορετικών προσθετικών επιλογών σε εκμαγεία με ανάλυση της κάθε είδους αποκατάστασης)

2η Ημέρα - Μάιος 2025
Dr. Gianluca Paniz Italy

Προσθετική αποκατάσταση

 • Μεταβατικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.
 • Προσθετική καθοδήγηση της επούλωσης μαλακών ιστών.
 • Διαμόρφωση του προφίλ ανάδυσης ων μαλακών ιστών.
 • Μεταφορά του προφίλ ανάδυσης από τις μεταβατική στην τελική αποκατάσταση

Άµεση φόρτιση

 • Πρωτόκολλα και κλινικά στάδια.
 • Επίδειξη περιπτώσεων Αμεση φόρτιση

Πρακτικό Σεμινάριο

 • Τεχνικές και υλικά άμεσης φόρτισης σε μονήρεις αποκαταστάσεις.
 • Κατασκευή άμεσης συγκολλούμενης και άμεσης κοχλιούμενης και μεταβατικής αποκατάστασης σε μεμονωμένο εμφύτευμα σε ειδικό εκμαγείο με τη χρήση προσωρινού κολοβώματος.
3η Ημέρα - Μάιος 2025
Επίκ. Καθ. Γιώργος Παπαβασιλείου Greece
Ιωάννης Παπαθανασίου Greece

Επένθετες Οδοντοστοιχίες επί εµφυτευµάτων

 • Τα κλινικά στάδια των κινητών αποκαταστάσεων επί εµφυτευµάτων.
 • Επιλογή σχεδίασης και συνδέσµων.
 • Επίδειξη περιπτώσεων.

Πολυμερή Υλικά και Επιπλοκές Προσθετικών Αποκαταστάσεων

 • Πολυµερή υλικά υψηλής αντοχής για την κατασκευή επιεµφυτευµατικών σκελετών.
 • Επίδειξη περιπτώσεων.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων έδρασης των αποκαταστάσεων.
 • Πιθανές επιπλοκές και αντιμετώπιση.

Πρακτικό Σεμινάριο

 • Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
 • Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
4η Ημέρα - Μάιος 2025
Γεώργιος Μιχελινάκης Greece
Χρήστος Τσάμης Greece
Μαρία Μπατέλη Greece
Digital ERA

Η ψηφιακή εποχή στην Εμφυτευματολογία

 • Βασικές αρχές ψηφιακής ενδοστοματικής αποτύπωσης και πλήρως ψηφιακού πρωτοκόλλου.
 • Πότε συνδυάζονται το ψηφιακό και το αναλογικό πρωτόκολλο;
 • Τι είναι οι ψηφιακοί άξονες αποτύπωσης;
 • Το εμφυτευματικό περιστατικό από την πλευρά του Προσθετολόγου.

Πρακτικό Σεμινάριο Ψηφιακής Αποτύπωσης

Στο συγκεκριμένο πρακτικό θα γίνει ψηφιακή αποτύπωση και ανάλυση όλων των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας για την κατασκευή αποκαταστάσεων υψηλής ακρίβειας, αντοχής και αισθητικής.

Ζωντανά Χειρουργεία – Πρακτική Επίδειξη

Δομή: 09:00-13:00 Θεωρία - 14:00-17:30 Πρακτική Επίδειξη

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

1η Ημέρα - Ιούνιος 2025
Δημήτριος Αποστολάκης Greece
Χρήστος Τσάμης Greece
Προεγχειρητικός ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος

Θεωρία

 • Βασικές αρχές Οδοντιατρικής Υπολογιστικής Τομογραφίας Κωνικής Δέσμης (CBCT) και η εφαρμογή τους στη διάγνωση του περιστατικού.
 • Λογισμικά σχεδίασης / τοποθέτησης εμφυτευμάτων – Δυνατότητες & Περιορισμοί.
 • 3D εκτυπωτές χαμηλού κόστους για χρήση στο οδοντιατρείο.
 • Το εμφυτευματικό περιστατικό από την πλευρά του Ακτινολόγου.

Πρακτική Επίδειξη

Εξοικείωση στην ανάλυση, ερμηνεία και διάγνωση μιας αξονικής τομογραφίας. Η κατασκευή ακτινογραφικού νάρθηκα και οι δυνατότητες του νάρθηκα καθοδήγησης.

2η Ημέρα - Ιούνιος 2025
Καθηγητής Αθανάσιος Πουλόπουλος Greece
Παρχαρίδης Ευάγγελος Greece
Στέργιος Δράτσιος Greece
Χρήστος Τσάμης Greece
Αλληλεπιδράσεις νοσημάτων στην εμφυτευματολογία- Εξέλιξη Εμφυτευμάτων

Θεωρία

Περιορισμοί & αλληλεπιδράσεις τοπικών & συστηματικών νοσημάτων στην οδοντιατρική εμφυτευματολογία.

Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των πρωτόκολλων τοποθέτησης.

Ζωντανά Χειρουργεία

Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.

3η Ημέρα - Ιούνιος 2025
Κώστας Νικολόπουλος Greece
Πέτρος Γιοβάνογλου Greece
Χρήστος Τσάμης Greece
New Trends in Modern Implantology

Osseodensification Technique

 • Κλειστή Ανύψωση Ιγμορείου.
 • Οριζόντια Αύξηση Ακρολοφίας.
 • Άμμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων με οστεοσυμπύκνωση.
 • Καθοδηγούμενο Χειρουργικό προτόκολλο.
 • Καθοδηγούμενη Οστική Αναγέννηση.
 • Πως μπορούμε να διατηρήσουμε το οστό, να αυξήσουμε την ακρολοφία και να ενισχύσουμε την αντοχή της με ελεγχόμενο τρόπο.
 • Η επίδραση της οστεοσυμπύκνωσης στη σταθερότητα του εμφυτεύματος για πρώιμη και άμεση φόρτιση.
 • Αξιολόγηση πρόγνωσης και αποφυγή επιπλοκών

Πρακτικό Σεμινάριο

Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων με Osseodensification Technique.

Ζωντανά Χειρουργεία

Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.

4η Ημέρα - Ιούνιος 2025
Χρήστος Τσάμης Greece
Αναγεννητικές τεχνικές

Θεωρία

Η ανύψωση ιγμορείου (τεχνικές και υλικά για την ασφαλή και επιτυχή τοποθέτηση εμφυτευμάτων, επιπλοκές και διαχείρισή τους)

Προσκεκλημένος Ομιλητής

Η τεχνολογική εξέλιξη των εμφυτευμάτων κλειδί για την αισθητική και τη μακροβιότητα των εμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

Ζωντανά Χειρουργεία

Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων, Ανύψωση Ιγμορείου.

Κλινική Συμμετοχή-Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων

Δομή: 09:00-11:00 Ανάλυση σχεδίων θεραπείας - 11:00-18:00 Χειρουργεία

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 (Group 1) & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 (Group 2)

Ιούλιος 2025 - 3 Ημέρες(Group 1)
Σεπτέμβριος 2025 - 3 Ημέρες(Group 2)
Dr.John Kallis USA
Νίκος Μάρδας Great Britain Greece
Νικόλαος Ταταράκης Great Britain Greece
Χρήστος Τσάμης Greece
Μαρία Μπατέλη Greece
Συμεών Ψωμιάδης Greece
Αναστάσιος Γκατζώνης Greece
Στέργιος Δράτσιος Greece
Ελευθέριος Βάβας Greece
Νικόλαος Νάκας Greece
Χειρουργική τοποθέτηση έως πέντε εμφυτευμάτων σε ασθενείς από κάθε συμμετέχων
Κλινική Συμμετοχή Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας

Κλινική Άσκηση σε Ασθενείς

Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια της κλινικής συμμετοχής θα τοποθετήσουν εμφυτεύματα και των τριών εταιρειών εμφυτευμάτων, υπό την επίβλεψη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.

*Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο κλινικό πρόγραμμα ο κάθε συμμετέχοντας να είναι απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής και κάτοχος Αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

Κλινική Συμμετοχή-Προσθετική Αποκατάσταση

Δομή: 09:00-12:00 Ανάλυση σχεδίων θεραπείας - 13:00-17:30 Κλινική άσκηση σε ασθενείς

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025 - 2 Ημέρες(Group 1)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025 - 2 Ημέρες(Group 2)
Ιωάννης Παπαθανασίου Greece
Μαρία Μπατέλη Greece
Μαρία Γάτου Greece
Μαριάννα Κοντοπόδη Greece
Προσθετική Αποκατάσταση επί Εμφυτευμάτων σε Ασθενείς από τους συμμετέχοντες
Προσθετική Αποκατάσταση Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας

Κλινική Άσκηση σε Ασθενείς

Κάθε συμμετέχων θα εξασκηθεί κλινικά σε ασθενείς, ολοκληρώνοντας όλα τα στάδια της προσθετικής αποκατάστασης επί εμφυτευμάτων. Επίσης θα βοηθήσει και θα συμμετάσχει σε όλα τα περιστατικά της ομάδας του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα

 • Ψηφιακή αποτύπωση εμφυτευμάτων.
 • Αναλογική αποτύπωση εμφυτευμάτων με τις τεχνικές κλειστού και ανοικτού δισκαρίου.
 • Ακτινογραφικός έλεγχος έδρασης αξόνων αποτύπωσης.
 • Ναρθηκοποίηση αξόνων αποτύπωσης.
 • Ενδοστοματικές καταγραφές σύγκλεισης.
 • Κατασκευή πρόσθιου αποπρογραμματιστή.
 • Καταγραφή προσωπικού τόξου.
 • Κλινική άσκηση στη δοκιμή μπισκότου. Αισθητική, λειτουργική και φωνητική αξιολόγηση των αποκαταστάσεων.
 • Συγκλεισιακή εξισορρόπηση.
 • Παράδοση τελικών αποκαταστάσεων.
 • Επίδειξη μέσων στοματικής υγιεινής.
 • Πρόγραμμα επανελέγχου για κάθε ασθενή.

Προχωρημένη Εμφυτευματολογία

Παρακολούθηση στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

NYU Dentistry's Linhart Continuing Dental Education Program

Linhart Continuing Dental Education Program

“Current Concepts in American Dentistry: Implantology / Oral Rehabilitation”

1st Week
January 2026 - 1st Day
FREE DAY
Epiphany (Greek Orthodox Holiday)
January 2026 - 2nd Day
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre USA
Dr. Michael SONICK USA

“Implant Treatment in the Esthetic Zone”

The maxillary anterior dental implant is perhaps the most challenging for the clinician. Knowledge of esthetics, bone grafting, gingival grafting and precise implant placement is essential to achieve an implant restoration indistinguishable from the natural dentition. In modern implant dentistry, mere osseointegration is not enough. We tolerate no less than perfection. Thus, the position that creates the most beautiful and functional prosthesis dictates the location of the implant, not the ridge morphology. Today, we simply grow bone where we desire it.
Techniques that are now available to augment hard and soft tissue at the various phases of treatment will be shown. Techniques will include particulate bone grafting, guided bone regeneration with bio-absorbable and non-resorbable membranes and the use of the osteotomes and ridge expanders. Soft tissue procedures to assure optimal esthetic reconstruction before implant placement, at implant placement, at second stage surgery and after second stage surgery will also be demonstrated. These include flap designs to optimize ideal soft tissue profiles, three-dimensional connective tissue grafting, the use of number of second stage surgical flap designs. The requirements and limitation of papilla regeneration between implants, implants and natural teeth, and implants and pontics will be shown.
The sequence and timing of implant placement and regeneration will vary depending on the situation. Implant placement may be immediate or delayed up to nine months depending on the quality and quantity of bone. The advantages and disadvantages of each of the treatment modalities will also be discussed.

Four grafting timing possibilities will be discussed:

 1. at the time of extraction (site preservation);
 2. post extraction (ridge augmentation);
 3. simultaneous with extraction and implant placement (Immediate implantation) and
 4. post extraction with simultaneous implantation and ridge augmentation (Peri-implant GBR).

Course Objectives:

 • Treatment planning for ideal esthetics
 • Gingival augmentation options – grafts and surgical design
 • Philosophy of bone regeneration
 • When to bone graft and with what
 • Treatment sequencing
 • Immediate versus delayed placement
 • Flap designs
 • Sequencing treatment and provisionalization
 • Socket preservation techniques
 • Second stage surgical techniques
 • Reduction of surgical complication
January 2026 - 3rd Day
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
Dr. Abd Elsalam ASKARY USA Egypt

“Vestibular Socket Therapy”

This presentation describes a novel clinical protocol to treat wide verities of fresh extraction sites (thin, or deficient labial plate of bone, severely compromised, actively infected) with immediate implant placement, the protocol is designed to repair socket osseous environment and place an immediate implant at the same surgical setting thus providing immediacy and predictable outcome. The presentation will also feature a modification to Elian’s socket classification to identify the various socket conditions more accurately, and a 6 days protocol to eliminate preexisting active socket infection. This presentation will highlight the available published studies using the VST protocol and focus on the long term (two years) follow up. The VST protocol offered shortened treatment time, reduced the number of surgical interventions to only one, preserve the original socket orifice topography during the steps of the treatment until the treatment completion, and allowed the complete socket rehabilitation if the active infected sockets with immediate implant placement and bone regeneration.

Learning objectives:

 • Understand the fate of the traditional immediate implant placement procedures in the esthetic zone.,
 • Understand the available methods to treat fresh extraction sites in the esthetic zone.
 • Understand the available methods to treat compromised fresh extraction sockets in the esthetic zone.
 • Receive the overviews on the Vestibular socket therapy concept.
 • Learn how to implement the VST in your daily practices.
 • 6-Learn the wide scope of the treatment solutions offered by the VST protocol.
 • Learn how the VST protocol positively influences your patient’s acceptance.

Study #1

The Vestibular Socket Therapy: A Novel approach for immediate implant placement in defective fresh extraction sockets with or without active socket infection. (one arm cohort study)

Study #2

The vestibular socket therapy: A novel concept for immediate implant placement in defective fresh extraction sites.

January 2026 - 4th Day
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
Dr. Abd Elsalam ASKARY USA Egypt

“CASE PRESENTATIONS”

9:00 a.m. – 12:00 noon

“Clinical Management of Aesthetic Complications with Dental Implants”

(1:00p.m. – 4:00 p.m.)

A clinical step by step guide that touches the daily practice of every clinician performing dental implants service especially in the aesthetic zone, a unique detailed clinical overview of related treatment complications with dental implant therapy that includes: poor diagnostic skills, regenerative complications, with emphasis on the potential risk factors that might escalate the failure rate, and the various implant placement errors and the potential treatment complications that occurs along with immediate implant therapy in the aesthetic zone. This course will focus on how to identify, avoid and treat potential treatment complications using various novel methods: using autogenous composite grafts, multidisciplinary treatment intervention, using laminar bovine bone sheets, using the combination treatment protocol for treatment of gingival recession around dental implants, and special emphasis on the author’s philosophy on bone grafting predictability on a long term follow up.

The presentation objectives include:

 • Implant related gingival recession, updated treatment protocol.
 • How to predict any treatment complication prior to occurrence.
 • The most predictable regenerative approach.
 • Why do regenerative materials fail?
 • Interdisciplinary treatment approach.
 • Implant mal-position treatment.
January 2026 - 5th Day
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
Dr. Ziv MAZOR USA Israel

“Guidelines for Achieving Esthetic Outcome with Implants Placed in the Esthetic Zone”

(9:00 a.m. – 12:00 noon)

The Anterior esthetic zone requires following essential surgical and restorative protocols for achieving esthetic natural appearing teeth. Misplacement of the implant will cause esthetic failure. The presentation will focus on the parameters affecting implants placement in the esthetic zone. Hard and soft tissue preservation methods as well as prosthetic solutions will be discussed. Use of autologous growth factors for soft tissue preservation and regeneration will be covered. The lecture will give an overview of the many clinical applications of PRF in oral and maxillofacial surgery, with a specific interest in the management of soft and hard tissues when using immediate loaded implants. PRF is a regenerative biomaterial and is particularly useful and adapted for the regeneration of soft tissues. Combined with immediate loading protocols, this material can allow to optimize the final aesthetic result and to promote a very natural, predictable and durable aesthetic reconstruction in the anterior areas. Complications and ways of repair will be demonstrated.

“Implant Complications and Failures – Ways to Avoid and How to Treat”

(1:00 p.m. – 4:00 p.m.)

Implant complications have become a major subject with the growth of Implantology. In this presentation factors affecting implant failures and complications which are patient, operator and manufacturer related will be described. Perimplantitis- the disease of the present and future will be addressed with ways how to avoid and treat. Part of the presentation will be dedicated to problem solving and how to learn from your own mistakes.

2nd Week
January 2026 - 6th Day
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
CDE Theatre
Dr. Ziv MAZOR USA Israel

“CASE PRESENTATIONS”

9:00 a.m. – 12:00 noon

“Managing the Atrophic Ridge: From Planning Through Regeneration to Final Prosthesis”

(1:00 p.m. – 4:00 p.m.)

Dental Implants had become an optimal solution for replacing missing teeth both in single as well as complete edentulous patients. Bone resorption sometimes makes implant placement a difficult task both in anterior as well as posterior regions demanding advanced surgical regenerative procedures. In some situations, it requires long term treatment with an unpredictable prognosis. Implant treatment planning has developed immensely over the last decade. Implants are no longer placed where the bone is but where the ideal prosthetics should be. Using CBCT with three-dimensional planning software enables the clinician to accurately plan the surgical treatment taking into consideration the anatomical obstacles, this enables the operator to design surgical guides according to the digital data. This treatment protocol reduces chair operating time, minimizing patient’s discomfort and operator’s anxiety. The presentation will focus on the concept of using new innovative treatment approaches as well as unconventional surgical manipulations, application of blood derived growth factors concentrate allowing the clinician to reach the ultimate goal- bringing the patient the function and esthetics with his teeth in a shorter time period. The presentation will feature “outside the box” thinking and executing, using “osseodensification” for bone expansion and preservation.

January 2026 - 7th Day
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
Dr. Haris ASIKIS USA

“Dental Implant Therapy – To Place or Not to Place……That is Not the Only Question!”

One of the most common chief complaints with our patients is one or more missing teeth. This annoyance not only effects mastication, it can erode the patient’s self-confidence and in some cases negatively impacts their social interactions professionally and personally. Implants have been a treatment modality starting in the 60’s and a widely accepted treatment choice in today’s world.

Learning Objectives:

 • Treatment plan considerations: combining the patient’s chief complaint with the reality of the dental findings.
 • Indications in placement and restoring dental implants.
 • Failing to anticipate is anticipating to fail.
 • Meeting patient expectations and esthetic demands.
 • Different dental implants, expectations-limitations.
 • Screw-retained vs. cement-retained prostheses.
 • Maintaining implant success initially.
 • Team approach in restoring partial and full edentulism.
 • Interim prostheses.
 • Failures: “what would I have done differently, if anything?”
 • Presentation-discussion of certain patient cases stage by stage (clinical and lab)
January 2026 - 8th Day
9:00 a.m. – 4:00 p.m. CDE Theatre
Dr. Stephen WALLACE USA

“Maxillary Sinus Elevation and Alternative Therapies”

Evidence-based reviews of the sinus augmentation procedures over the past decade have shown that implants placed in grafted in maxillary sinuses experience survival rates similar to or better than implants placed in the non-grafted posterior maxilla. The evidence from these reviews, along with evidence from recent clinical studies has shown that the major factors required for success involve proper surgical technique, the utilization of rough-surfaced, tapered implants and the use of an osteoconductive, space-maintaining graft material. This presentation will focus on the use of that information in the formulation of treatment plans that lead to the most favorable outcomes in clinical practice. Further research from a data base of over 1,000 sinus augmentation surgeries performed at the NYU Department of Implant Dentistry will be presented examined in a step-by-step manner that will allow the clinician to achieve maximum results with minimum complications. Handling of intraoperative and postoperative complications will be discussed.

Topics will include:

 • Implant options in the posterior maxilla
 • Evolution of lateral window sinus elevation techniques (rotary handpieece, Piezosurgery, DASK technique, S.A.D. technique, low window technique)
 • Evolution of transcrestal sinus elevation techniques (DENSAH, DASK, etc.)
 • Complications (membrane perforation, graft infections, sinusitis)
 • Re-evaluation of the lateral window technique in 2021
January 2026 - 9th Day
9:00 a.m. – 1:30 p.m.
Dr. Henriette LERNER USA German

“The Digital Path for Perfect Aesthetics on Implants”

Today’s dentistry and oral surgery is symbiosis of art, medicine, science and technologies. 2D and 3Dvisualization of the ideal proportions of the smile are the beginning point for the backward planning. The virtual reconstruction, manufacturing and surgery of the bone, soft tissue and teeth are done with a higher predictability and accuracy. In all phases and technologies, – SCAN, PLAN, MAKE, DONE – artificial intelligence (AI) plays an important role increasing the precision and trueness of the outcomes. Newest studies of digital science and clinical applications will be presented to support the above.

Course Objectives:

To learn the complete digital workflow in complex implant reconstruction cases and the role of AI in all phases.

SCAN:

1. Digital data acquiring (Photo, Video, CBCT, IOS, Face scan)

PLAN:

2. 3 D Smile design
3. Digital Implant Planning and esthetic parameters.
4. Planning of Bone and Soft tissue grafting with minimally invasive procedures.
5. Planning of guides, provisional prosthetic reconstruction

MAKE:

6. Surgical Guides
7. Provisional restoration manufacturing.

DONE:

8. Surgical strategy
9. Minimally invasive bone and soft tissue strategies

FINAL RESTORATION:

10. Final data acquisition
11. Final Reconstruction, Prosthetic Design, Materials and Technologies
12. Digital occlusal adjustment for long-term maintenance.

FUTURE TECHNOLOGIES: THE FUTURE IS NOW

PROGRAM CERTIFICATES

(1:00 p.m. – 1:30 p.m)

Extra Education Activities

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

Επίσκεψη σε εκπαιδευτικά ινστιτούτα και οδοντιατρικές κλινικές

Extra Day 1
We will visit and meet with the staff
of the “New York Smile Institute”

A Private Evening Event “full Mouth Rehabilitation And Restoring OVD”

We will be discussing Non-Symptomatic Patients who have worn their dentition or who have lost teeth and bieng restored with implants, estabilishing the proved OVD position for teeth and implants. This will assure success for our patients.

Dr. Dean Vafiadis

Program Director Full Mouth Rehabilitation NYU CDE Cours Clinical Associate Professor NYUCD Address: 693 Fifth Avenue @54th Street – 14 Floor, New York, NY 10022 Website: www.nysi.org

Extra Day 2
We will visit and meet with the staff of
the “Premier Oral Surgery Group PC”

Oral Surgery procedures and Periodontal treatments

Dr Kallis provide Oral Surgery procedures and Periodontal treatments including dental implants, wisdom teeth removal, bone grafting, jaw surgery, facial trauma treatment, periodontal disease prevention, gum disease treatment, Botox..

Dr. John Kallis

Address: 617 E Palisade Ave Englewood Cliffs, New Jersey Website: premieroralsurgerygroup.com

Συχνές Ερωτήσεις

1
Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής Αθήνα-Νέα Υόρκη-Αθήνα.
2
13 διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης.
3
15 Εμφυτεύματα και η αντίστοιχη χειρουργική κασετίνα, επιλέγοντας μία από τις χορηγούς εταιρείες του προγράμματος.
4
Τα 5 εμφυτεύματα, τα προσθετικά ανάλογα και όλα τα αναλώσιμα κατά την διάρκεια των ενοτήτων της κλινικής εξάσκησης των συμμετεχόντων σε ασθενείς.
5
Βιβλιογραφία Εμφυτευματολογίας, Αρθρογραφία των ομιλητών, videos χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων και handouts.
6
Γραφική ύλη, Coffee Breaks, Μεσημεριανό φαγητό σε Ελλάδα και Αμερική.
7
Δεξίωση αποφοίτησης στο New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program.
8
Ειδικές εκπτωτικές τιμές συμμετοχής σε συνέδρια του Ινστιτούτου Μέριμνα στην Ελλάδα σε άλλες ειδικότητες.
9
Σετ εργαλείων από την HuFriedyGroup

Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα εφμυτευματολογίας με κλινική συμμετοχή του Ινστιτούτου Μέριμνα διεξάγεται εδώ και 22 χρόνια βελτιώνοντας κάθε χρόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, ταυτόχρονα με την εισαγωγή όλων των νέων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της εμφυτευματολογίας.

1
Αποτελεί το μόνο Πανεπιστημιακό Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει το φάσμα και όλα τα συστήματα των εμφυτευμάτων και όχι εμπορικά κατευθυνόμενο πρόγραμμα.
2
215 διδακτικές ώρες διαλέξεων, ζωντανών χειρουργείων, πρακτικής εξάσκησης και κλινικής συμμετοχής σε ασθενείς.
3
Πάνω από 35 ομιλητές από την διεθνή κοινότητα οι οποίοι είναι ανάμεσα στα πιο γνωστά ονόματα της εμφυτευματολογίας και κυρίως Έλληνες Καθηγητές του εξωτερικού.
4
Κλινική εξάσκηση στην Ψηφιακά Καθοδηγούμενη Χειρουργική Τοποθέτηση έως πέντε εμφυτευμάτων σε ασθενείς από τους συμμετέχοντες υπό την επίβλεψη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
5
Κλινική εξάσκηση στη Ψηφιακά Καθοδηγούμενη Προσθετική Αποκατάσταση. Ο κάθε συμμετέχοντας κατά την διάρκεια του Προγράμματος θα αποκαταστήσει προσθετικά, ολοκληρώνοντας όλα τα στάδια, επιεμφυτευματικούς ασθενείς, υπό την επίβλεψη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
6
Ανάλυση των χειρουργικών και προσθετικών πρωτοκόλλων.
7
Παρακολούθηση μαθημάτων και κλινική εξάσκηση στις State-of-the Art σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μέριμνα στην Ελλάδα, του New York University Rosenthal Institute for Aesthetic Dentistry και σε συνεργαζόμενα οδοντιατρικά κέντρα της Νέας Υόρκης.
8
Τα προγράμματα του NYUCD παρέχουν τις καλύτερες εκπαιδευτικές δυνατότητες οι οποίες είναι μοναδικές στον κόσμο.
9
2000 τμ. εκπαιδευτικού και οδοντιατρικού χώρου υψηλής αισθητικής στην Αμερική και 700 τμ. εκπαιδευτικών και οδοντιατρικών χώρων υψηλής αισθητικής στην Ελλάδα.
10
Βιβλιογραφία του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης , video χειρουργείων και handout των ομιλητών .
11
Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μετεκπαιδευτικού Κύκλου σπουδών από το New York University-College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program. Το μοναδικό εξ’ ολοκλήρου από Πανεπιστήμιο της Αμερικής.

Δίνοντας έμφαση στην ψηφιακή εποχή, τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε εισάγει στην εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος την ψηφιακά καθοδηγούμενη εμφυτευματατολογία, τόσο χειρουργικά, όσο και προσθετικά. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών:

01
Ψηφιακά καθοδηγούμενη χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
02
Ψηφιακή αποτύπωση και ψηφιακή εκτύπωση.
03
Χρήση των lasers στην εμφυτευματολογία.
04
Τεχνική Οστεοσυμπύκνωσης (Osseodensification Technique)
05
Η τεχνολογία των βιοενεργών μορίων και αυξητικών παραγόντων στην εμφυτευματολογία.
06
Χρήση των συσκευών πιεζοχειρουργικής στην εμφυτευματολογία.
Συνεργασία Ινστιτούτου Μέριμνα με IMC of University Duisburg-Essen

Το Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας με Κλινική Συμμετοχή του Ινστιτούτου Μέριμνα αναγνωρίζεται επίσημα, για όλους τους αποφοίτους του, ως μέρος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Master of Science in Implantology and Dental Surgery) του IMC of University Duisburg-Essen. Έτσι οι σπουδαστές του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών και απόκτηση του τίτλου Master of Science με μείωση διδάκτρων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος λαμβάνετε Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μετεκπαιδευτικού Κύκλου σπουδών από το New York University-College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program. Το μοναδικό εξ’ ολοκλήρου από Πανεπιστήμιο της Αμερικής.

Έναρξη Μάρτιος 2025

Επιθυμείτε να συμμετέχετε στο 17ο Group;

Για πληροφορίες καλέστε μας στο 210973400 ή συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για μία πλήρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του προγράμματος εμφυτευματολογίας.