Αναλυτικό Πρόγραμμα

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας 2023-2024

σε συνεργασία

NYU College of Dentistry

Διαλέξεις-Πρακτικά Σεμινάρια

Χειρουργική Εμφυτευματολογία

30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ & 01-02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Ημέρα 1η – 30 Μαρτίου 2023greeceDr.Fotis Latinos
greeceAs. Prof. Spyridon Silvestros
Οδοντιατρική φωτογραφική απεικόνιση – Power Point
Οδοντιατρική φωτογραφική απεικόνιση – Power Point
Η τεχνικής της οδοντιατρικής απεικόνισης – φωτογράφισης
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών μέσω Power Point
___
Bασικές χειρουργικές τεχνικές–Είδη συρραφών
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (1)
Πρακτική εξάσκηση στη λήψη φωτογραφίας – προβολή και κριτική.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (2)
Bασικές χειρουργικές τεχνικές.
Είδη συρραφών.
Ημέρα 2η – 31 Μαρτίου 2023ENGLANDDr. Nikolaos TatarakisΕισαγωγή στα Εμφυτεύματα
Αρχική εξέταση (ιατρικό ιστορικό – ενδείξεις, αντενδείξεις – αρχική εξέταση).
Βιολογία οστού – Μηχανισμός οστεοενσωμάτωσης (προϋποθέσεις – παράγοντες – μηχανολογικός σχεδιασμός εμφυτευμάτων).
Περιεμφυτευματικοί ιστοί (διαφοροποιήσεις με περιοδοντικούς – αμυντικοί μηχανισμοί).
Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των πρωτόκολλων τοποθέτησης.
Βασικές χειρουργικές τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (1)
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές)
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (2)
Ψηφιακός σχεδιασμός χειρουργικών ναρθήκων
για τοποθέτηση Εμφυτευμάτων (EXOPLAN)
Ημέρα 3η – 1 Απριλίου 2023ENGLANDDr. Nikos MardasΔιαχείριση μαλακών και σκληρών ιστών στην χειρουργική των εμφυτευμάτων.
Βασικές τεχνικές τομών, κρημνών και συρραφής.
Διαχείριση οστού και μαλακών ιστών στη χειρουργική των εμφυτευμάτων.
Από την εξαγωγή του δοντιού μέχρι την επιεμφυτευματική αποκατάσταση – Κανόνες για την επιτυχία.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Tsamis Christos
Χρήση Mini Implants.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (1)
Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση σε γουρουνοκεφαλές).
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές, μοσχεύματα μαλακών ιστών).
Κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία).
Ημέρα 4η – 2 Απριλίου 2023ENGLANDProf. Nikolaos Donos
greeceDr. Christos Tsamis
Αναγεννητικές τεχνικές
Οστικά ελλείμματα: Λύσεις και περιορισμοί για μια σωστή αντιμετώπιση.
Ουλοβλεννογόνια προβλήματα: τεχνικές και υλικά για βέλτιστα αποτελέσματα.
Προτάσεις για μακροχρόνια διατήρηση της υγιεινής και της αισθητικής των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (1)
Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση σε γουρουνοκεφαλές)
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές, μοσχεύματα μαλακών ιστών)
Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία)
Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (2)
Τοποθέτηση και άμεση φόρτιση Mini Implants

Διαλέξεις-Πρακτικά Σεμινάρια

Προσθετική Αποκατάσταση

18-21 ΜΑΪΟΥ 2023

Ημέρα 1η – 18 Μαΐου 2023ENGLANDDr. Konstantina Dina DediΘεραπευτικός σχεδιασμός από το Α ως το Ω
Προσθετικά και αισθητικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτεύματος.
Απαραίτητα διαγνωστικά στοιχεία πριν το χειρουργείο.
Ακτινογραφικός έλεγχος.
Ακτινογραφικοί και χειρουργικοί οδηγοί.
Καταγραφές για ολικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.
Ακίνητες και κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις με εμφυτεύματα για την αποκατάσταση ολικά ή μερικά νωδών ασθενών, ενδείξεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε λύσης.
Κλινικά στάδια ολικών ακίνητων αποκαταστάσεων επί εμφυτευμάτων.
Επιλογή διαβλεννογόνιων στηριγμάτων.
Ιδανική σύνδεση στηρίγματος και εμφυτεύματος.
Κοχλιούμενες ή συγκολλούμενες αποκαταστάσεις.
Η τέχνη της αποτύπωσης
Επιλογή τεχνικής, αξόνων αποτύπωσης και υλικών για κάθε περίπτωση.
Παρουσιάση τεχνικών αποτύπωσης κλειστού και ανοικτού δισκαρίου.
Εξατομίκευση αξόνων αποτύπωσης.
Ναρθηκοποίησης αξόνων αποτύπωσης.
Ταυτόχρονη αποτύπωση δοντιών και εμφυτευμάτων.
Αξιολόγηση επάρκειας ενός αποτυπώματος.
Χρήσιμες συμβουλές
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Επίδεξη και εφαρμόγή διοφορετικών προσθετικών επιλογών(επίδειξη διαφορετικών προσθετικών επιλογών σε εκμαγεία με ανάλυση της κάθε είδους αποκατάστασης)
Ημέρα 2η – 19 Μαΐου 2023ITALYDr. Gianluca PanizΠροσθετική αποκατάσταση
Μεταβατικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.
Προσθετική καθοδήγηση της επούλωσης μαλακών ιστών.
Διαμόρφωση του προφίλ ανάδυσης ων μαλακών ιστών.
Μεταφορά του προφίλ ανάδυσης από τις μεταβατική στην τελική αποκατάσταση
Άµεση φόρτιση
Πρωτόκολλα και κλινικά στάδια.
Επίδειξη περιπτώσεων Αμεση φόρτιση
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Τεχνικές και υλικά άμεσης φόρτισης σε μονήρεις αποκαταστάσεις.
Κατασκευή άμεσης συγκολλούμενης και άμεσης κοχλιούμενης και μεταβατικής αποκατάστασης σε μεμονωμένο εμφύτευμα σε ειδικό εκμαγείο με τη χρήση προσωρινού κολοβώματος.
Ημέρα 3η – 20 Μαΐου 2023greeceProf. George PapavasiliouΠροσθετική αποκατάσταση
Η µελέτη και η αποκατάσταση της σύγκλεισης στους ασθενείς µε οδοντικά εµφυτεύµατα.
Ολικά νωδός ασθενής (Πόσα εµφυτεύµατα χρειάζονται, ποια η κατανοµή τους και παράµετροι για µακροχρόνια επιτυχία).
Κανόνες marketing στην προσέγγιση των ασθενών που χρειάζονται οδοντικά εµφυτεύµατα.
___
Επένθετες Οδοντοστοιχίες επί εµφυτευµάτων
Τα κλινικά στάδια των κινητών αποκαταστάσεων επί εµφυτευµάτων.
Επιλογή σχεδίασης και συνδέσµων.
Επίδειξη περιπτώσεων.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
Ημέρα 4η – 21 Μαΐου 2023greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. George Michelinakis
Η ψηφιακή εποχή
Πολυµερή υλικά υψηλής αντοχής για την κατασκευή επιεµφυτευµατικών σκελετών.
Επίδειξη περιπτώσεων.
Αντιμετώπιση προβλημάτων έδρασης των αποκαταστάσεων.
Πιθανές επιπλοκές και αντιμετώπιση.
___
Μονολιθικές αποκαταστάσεις στην Προσθετική επί εµφυτευµάτων.
Ενσωµάτωση των τεχνολογιών της τρισδιάστατης εκτύπωσης και κοπής
στα νέα αποκαταστατικά πρωτόκολλα της σύγχρονης ψηφιακής Εµφυτευµατολογίας.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CAD-CAM
Στο συγκεκριμένο πρακτικό θα γίνει ανάλυση όλων των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας για την κατασκευή αποκαταστάσεων υψηλής ακρίβειας, αντοχής και αισθητικής.

Ινστιτούτο Μέριμνα-Αθήνα

Διαλέξεις – Ζωντανά Χειρουργεία – Πρακτική Επίδειξη

15-18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Ημέρα 1η – 15 Ιουνίου 2023greeceDr. Dimitris Apostolakis
greeceDr. Christos Tsamis
Προεγχειρητικός ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος
Ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος ως κλειδί για την ασφάλεια και την επιτυχία.
Οι απεικονιστικές τεχνικές σε όλα τα στάδια μιας επιεμφυτευματικής αποκατάστασης (από τον διεγχειρητικό έλεγχο μέχρι την παρακολούθηση σε βάθος χρόνου).
Διαγνωστικές δυνατότητες και περιορισμοί όλων των απεικονιστικών τεχνικών.
Από την ανάλυση στην πράξη: Η καθοδηγούμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (δυνατότητες, προβληματισμοί και εξέλιξη).
___
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
Εξοικείωση στην ανάλυση, ερμηνεία και διάγνωση μιας αξονικής τομογραφίας.
Η κατασκευή ακτινογραφικού νάρθηκα και οι δυνατότητες του νάρθηκα καθοδήγησης.
Ημέρα 2η – 16 Ιουνίου 2023greeceDr. Athanasios Poulopoulos
greeceDr. Parcharidis Evaggelos
greeceDr. Sterios Dratsios
greeceDr. Christos Tsamis
Αλληλεπιδράσεις νοσημάτων στην εμφυτευματολογία- Εξέλιξη Εμφυτευμάτων
Περιορισμοί & αλληλεπιδράσεις τοπικών & συστηματικών νοσημάτων στην οδοντιατρική εμφυτευματολογία.
___
Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των πρωτόκολλων τοποθέτησης.
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.
Ημέρα 3η – 17 Ιουνίου 2023greeceDr. Costa Nicolopoulos
greeceDr. Petros Yuvanoglu
greeceDr. Christos Tsamis
New Trends in implantology
Osseodensification Technique.
Optimize Your Implant Practice.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων με Osseodensification Technique.
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.
Ημέρα 4η – 18 Ιουνίου 2023greeceDr. Christos TsamisΑναγεννητικές Τεχνικές
Η ανύψωση ιγμορείου (τεχνικές και υλικά για την ασφαλή και επιτυχή τοποθέτηση εμφυτευμάτων, επιπλοκές και διαχείρισή τους)
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων,
Ανύψωση Ιγμορείου.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Η τεχνολογική εξέλιξη των εμφυτευμάτων κλειδί για την αισθητική και τη μακροβιότητα των εμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Δια ζώσης Εκπαίδευση Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

1o Group: 14-16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 - 2o Group: 08-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝENGLANDDr. Nikos Mardas
USADr.John Kallis
ENGLANDDr.Nikolaos Tatarakis
greeceDr.Christos Tsamis
greeceDr.Ioannis Papathanasiou
greeceDr.Maria Bateli
greeceDr.Simos Psomiadis
greeceDr.Anastasios Gkatzonis
greeceDr.Stergios Dratsios
greeceDr.Νakas Nikolaos
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Χειρουργική τοποθέτηση έως πέντε εμφυτευμάτων σε ασθενείς από τους συμμετέχοντες
Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των τεσσάρων ημερών θα τοποθετήσουν εμφυτεύματα και των τριών εταιρειών εμφυτευμάτων, υπό την επίβλεψη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
Lyra Implants c-tech-implants

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δια ζώσης Εκπαίδευση Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

1o Group: 11-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - 2o Group: 25-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗgreeceDr.Papathanasiou Ioannis
greeceDr.Maria Bateli
greeceDr.Maria Gatou
greeceDr.Marianna Kontopodi
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Προσθετική Αποκατάσταση επί Εμφυτευμάτων σε Ασθενείς από τους συμμετέχοντες
Κάθε συμμετέχων εξασκηθεί κλινικά σε ασθενείς, ολοκληρώνοντας όλα τα στάδια της προσθετικής αποκατάστασης επί εμφυτευμάτων.
Επίσης θα βοηθήσει και θα συμμετάσχει σε όλα τα περιστατικά της ομάδας του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα
___
Προσθετική Αποκατάσταση Επί Εμφυτευμάτων σε Ασθενείς
Αποτύπωση εμφυτευμάτων με τις τεχνικές κλειστού και ανοικτού δισκαρίου.
Ακτινογραφικός έλεγχος έδρασης αξόνων αποτύπωσης.
Ναρθηκοποίηση αξόνων αποτύπωσης.
Ενδοστοματικές καταγραφές σύγκλεισης.
Κατασκευή πρόσθιου αποπρογραμματιστή.
Καταγραφή προσωπικού τόξου.
Κλινική άσκηση στη δοκιμή μπισκότου.
Αισθητική, λειτουργική και φωνητική αξιολόγηση των αποκαταστάσεων.
Συγκλεισιακή εξισορρόπηση.
Παράδοση τελικών αποκαταστάσεων.
Επίδειξη μέσων στοματικής υγιεινής.
Πρόγραμμα επανελέγχου για κάθε ασθενή.

New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program

“Current Concepts in American Dentistry: Implantology / Oral Rehabilitation”
Προχωρημένη Εμφυτευματολογία

8-19 ΙΑΝΟΥΑΡΙOY 2024

Monday, January 08, 2024
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
USAProf. Georgios E. ROMANOS
“Advances and Innovations in Ridge Augmentation: Aesthetics and Clinical Considerations”
There is no doubt that augmentative procedures are common in the daily practice. For the narrow alveolar ridge, there are various alveolar extension plastic procedures allowing increase the width of the ridge with many limitations. However, augmentative procedures are successful and dependent on different host response and definitely the surgical approach. The presenter will demonstrate different concepts of therapy and will address the biological concepts besides the management of complications. The surgical steps and the requirements for the success are here discussed presenting also the opportunity of treatment using different loading protocols. The management of the insufficient width as well as the increase in the height in the posterior and anterior parts of the jaws will be demonstrated. Special focus will be the vertical augmentation technique in order to have a good and predictable result.
Tuesday, January 09, 2024
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
USADr. Francesco AMATO
“Clinical Guidelines for the Single Tooth Implant Rehabilitation in the Esthetic Area”
The topic of the lecture is the single tooth implant rehabilitation in the anterior maxillary area.
Three different clinical scenarios will be described:
1. Clinical cases were alveolar bone and adjacent bone peaks are intact.
2. Clinical cases were alveolar bone is compromised but adjacent bone peaks are intact.
3. Clinical cases were alveolar bone and adjacent bone peaks are both compromised.
___
Different treatment options will be described and pros and cons of each therapeutic line will be discussed. The lecture will focus on hard and soft tissue management both surgical and orthodontical, type of graft, immediate vs delayed placement, implant selection and timing and characteristics of provisionalization. Clinical experience and evidence based decision will be combined in order to give to the clinician practical guidelines to achieve predictable results.
Wednesday, January 10, 2024
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
USADr. Francesco AMATO
“CASE PRESENTATIONS”
Thursday, January 11, 2024
9:00 a.m. – 12:00 noon
USADr. Ziad JALBOUT
“Minimally Invasive Atraumatic Surgical Extraction and Socket Preservation”
This lecture will detail the biological principles, instruments, armamentaria, and surgical techniques to successfully perform minimally invasive atraumatic surgical extractions. A detailed step by step management of type I and type II sockets will be discussed. Grafting material and healing time will be discussed to obtain best outcome.
___
Learning objectives:
• What is atraumatic extraction?
• Biological principles of socket healing
• Surgical technique effect on healing of surgical extractions
• Grafting material selection for socket preservation
• Type I socket management
• Type II socket management
• Outcome evaluation of socket preservation for implant placement

___
TO BE DETERMINED
(1:00 p.m. – 4:00 p.m.)
Friday,January 12, 2024
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
CDE Theatre
USADr. Michael SONICK
“Implant Treatment in the Esthetic Zone”
The maxillary anterior dental implant is perhaps the most challenging for the clinician. Knowledge of esthetics, bone grafting, gingival grafting and precise implant placement is essential to achieve an implant restoration indistinguishable from the natural dentition. In modern implant dentistry, mere osseointegration is not enough. We tolerate no less than perfection. Thus the position that creates the most beautiful and functional prosthesis dictates the location of the implant, not the ridge morphology. Today, we simply grow bone where we desire it. Techniques that are now available to augment hard and soft tissue at the various phases of treatment will be shown. Techniques will include particulate bone grafting, guided bone regeneration with bio-absorbable and non-resorbable membranes and the use of the osteotomes and ridge expanders. Soft tissue procedures to assure optimal esthetic reconstruction before implant placement, at implant placement, at second stage surgery and after second stage surgery will also be demonstrated. These include flap designs to optimize ideal soft tissue profiles, three dimensional connective tissue grafting, the use of number of second stage surgical flap designs. The requirements and limitation of papilla regeneration between implants, implants and natural teeth, and implants and pontics will be shown. The sequence and timing of implant placement and regeneration will vary depending on the situation. Implant placement may be immediate or delayed up to nine months depending on the quality and quantity of bone. The advantages and disadvantages of each of the treatment modalities will also be discussed. Four grafting timing possibilities will be discussed: 1) at the time of extraction (site preservation); 2) post extraction (ridge augmentation); 3) simultaneous with extraction and implant placement (Immediate implantation) and 4) post extraction with simultaneous implantation and ridge augmentation (Peri-implant GBR).
___
Course Objectives:
• Treatment planning for ideal esthetics
• Gingival augmentation options – grafts and surgical design
• Philosophy of bone regeneration
• When to bone graft and with what
• Treatment sequencingt
• Flap designs
• Sequencing treatment and provisionalization
• Socket preservation techniques
• Second stage surgical techniques
• Reduction of surgical complications
Monday, January 15, 2024
FREE DAY
Martin Luther King Holiday
Tuesday, January 16, 2024
9:00 a.m. – 12:00 noon
USADr. Haris ASIKIS
“Dental Implant Therapy – To Place or Not to Place……That is Not the Only Question!”
One of the most common chief complaints with our patients is one or more missing teeth. This annoyance not only effects mastication, it can erode the patient’s self-confidence and in some cases negatively impacts their social interactions professionally and personally. Implants have been a treatment modality starting in the 60’s and a widely accepted treatment choice in today’s world.
___
Learning Objectives:
• Treatment plan considerations: combining the patient’s chief complaint with the reality of the dental findings.
• Indications in placement and restoring dental implants.
• Failing to anticipate is anticipating to fail.
• Meeting patient expectations and esthetic demands.
• Different dental implants, expectations-limitations.
• Screw-retained vs. cement-retained prostheses.
• Maintaining implant success initially.
• Team approach in restoring partial and full edentulism.
• Interim prostheses.
• Failures: “what would I have done differently, if anything?”
• Presentation-discussion of certain patient cases stage by stage (clinical and lab)

___
CASE PRESENTATIONS
(1:00 p.m. – 4:00 p.m.)
Wednesday, january 17, 2024
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
USADr. Abd Elsalam ASKARY
“Vestibular Socket Therapy”
This presentation describes a novel clinical protocol to treat wide verities of fresh extraction sites (thin, or deficient labial plate of bone, severely compromised, actively infected) with immediate implant placement , the protocol is designed to repair socket osseous environment and place an immediate implant at the same surgical setting thus providing immediacy and predictable outcome. The presentation will also feature a modification to Elian’s socket classification to identify the various socket conditions more accurately, and a 6 days protocol to eliminate preexisting active socket infection. This presentation will highlight the available published studies using the VST protocol and focus on the long term (two years) follow up. The VST protocol offered shortened treatment time, reduced the number of surgical interventions to only one, preserve the original socket orifice topography during the steps of the treatment until the treatment completion, and allowed the complete socket rehabilitation if the active infected sockets with immediate implant placement and bone regeneration.
___
Learning objectives:
1- Understand the fate of the traditional immediate implant placement procedures in the esthetic zone.
2- Understand the available methods to treat fresh extraction sites in the esthetic zone.
3- Understand the available methods to treat compromised fresh extraction sockets in the esthetic zone.
4- Get the overviews on the Vestibular socket therapy concept.
5- Learn how to implement the VST in your daily practices.
6- Learn the wide scope of the treatment solutions offered by the VST protocol.
7- Learn how does the VST protocol influence positively to your patient’s acceptance.
___
Study #1
The Vestibular Socket Therapy: A Novel approach for immediate implant placement in defective fresh extraction sockets with or without active socket infection. (one arm cohort study) Abdelsalam Th Elaskary*, Yasmine Y Gaweesh†, Paul S Rosen‡, Moataz A Maebed§, Sang-Choon Cho¶
___
Study #2
The vestibular socket therapy: A novel concept for immediate implant placement in defective fresh extraction sites Abdelsalam Th Elaskary1, Yasmine Y Gaweesh2, Maha El Tantawi3, Moataz A Maebed4
Thursday, January 18, 2024
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
USADr. Henriette LERNER
“The Digital Path for Perfect Aesthetics on Implants”
Today’s dentistry and oral surgery is symbiosis of art, medicine, science and technologies. 2D and 3Dvisualization of the ideal proportions of the smile are the beginning point for the backward planning. The virtual reconstruction, manufacturing and surgery of the bone, soft tissue and teeth are done with a higher predictability and accuracy. In all phases and technologies, – SCAN, PLAN, MAKE, DONE – artificial intelligence (AI) plays an important role increasing the precision and trueness of the outcomes. Newest studies of digital science and clinical applications will be presented to support the above.
___
Course Objectives:
To learn the complete digital workflow in complex implant reconstruction cases and the role of AI in all phases.
SCAN:
1. Digital data acquiring (Photo, Video, CBCT, IOS, Face scan)
PLAN:
3. 3 D Smile design
4. Digital Implant Planning and esthetic parameters.
5. Planning of Bone and Soft tissue grafting with minimally invasive procedures.
6. Planning of guides, provisional prosthetic reconstruction
MAKE:
7. Surgical Guides
8. Provisional restoration manufacturing.
DONE:
9. Surgical strategy
10. Minimally invasive bone and soft tissue strategies
FINAL RESTORATION:
11. Final data acquisition
12. Final Reconstruction, Prosthetic Design, Materials and Technologies
13. Digital occlusal adjustment for long-term maintenance.
FUTURE TECHNOLOGIES: THE FUTURE IS NOW
___
PROGRAM CERTIFICATES
(1:00 p.m. – 1:30 p.m)

PRIVATE EVENINGS in NEW YORK

Επιπλέον Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

Extra DayWe will visit and meet with the staff of the “New York Smile Institute”A PRIVATE EVENING EVENT
“FULL MOUTH REHABILITATION and RESTORING OVD”
We will be discussing Non-Symptomatic Patients who have worn their dentition or who have lost teeth and bieng restored with implants, estabilishing the proved OVD position for teeth and implants. This will assure success for our patients.
USADr. Dean Vafiadis
Program Director Full Mouth Rehabilitation NYU CDE Cours Clinical Associate Professor NYUCD
Address: 693 Fifth Avenue @54th Street – 14 Floor, New York, NY 10022
Website: www.nysi.org
Extra DayWe will visit and meet with the staff of the “Premier Oral Surgery Group PC”Oral Surgery procedures and Periodontal treatments
USADr Kallis and Dr Marrone provide Oral Surgery procedures and Periodontal treatments including dental implants, wisdom teeth removal, bone grafting, jaw surgery, facial trauma treatment, periodontal disease prevention, gum disease treatment, Botox..
Address: 617 E Palisade Ave Englewood Cliffs, New Jersey
Website: premieroralsurgerygroup.com

Έναρξη Μάρτιος 2023

Χρειάζεστε Επιπλέον Πληροφορίες;

Για πληροφορίες καλέστε μας στο 210973400 ή συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για μία πλήρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό PDF Εμφυτευματολογίας