Αναλυτικό Πρόγραμμα

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας 2020-2021

σε συνεργασία

NYU College of Dentistry

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Webinar

Θεωρία – Χειρουργική Εμφυτευματολογία

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Συνεδρία 1 -09:00-14:00)
greeceDr.Fotis Latinos
greeceAs. Prof. Spyridon Silvestros
Οδοντιατρική φωτογραφική απεικόνιση – Power Point
Η τεχνικής της οδοντιατρικής απεικόνισης – φωτογράφισης
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών μέσω Power Point
___
Bασικές χειρουργικές τεχνικές – Είδη συρραφών
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
___
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές) με το σύστημα της Xive
greece
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Συνεδρία 2 -09:00-14:00)
ENGLANDDr. Nikolaos Tatarakis Εισαγωγή στα Εμφυτεύματα
Αρχική εξέταση (ιατρικό ιστορικό – ενδείξεις, αντενδείξεις – αρχική εξέταση).
Βιολογία οστού – Μηχανισμός οστεοενσωμάτωσης (προϋποθέσεις – παράγοντες – μηχανολογικός σχεδιασμός εμφυτευμάτων).
Περιεμφυτευματικοί ιστοί (διαφοροποιήσεις με περιοδοντικούς – αμυντικοί μηχανισμοί).
Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των πρωτόκολλων τοποθέτησης.
Βασικές χειρουργικές τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Costa Nicolopoulos
___
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές) με το σύστημα της Southern Implants
greece
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Συνεδρία 3 -09:00-14:00)
ENGLANDDr. Nikos Mardas Διαχείριση μαλακών και σκληρών ιστών στην χειρουργική των εμφυτευμάτων.
Βασικές τεχνικές τομών, κρημνών και συρραφής.
Διαχείριση οστού και μαλακών ιστών στη χειρουργική των εμφυτευμάτων.
Από την εξαγωγή του δοντιού μέχρι την επιεμφυτευματική αποκατάσταση – Κανόνες για την επιτυχία.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Tsamis Christos
___
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές) με το σύστημα της C-TECH Implants
greece
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 4 -09:00-14:00)
ENGLANDProf. Nikolaos Donos
greeceDr. Christos Tsamis
Αναγεννητικές τεχνικές
Οστικά ελλείμματα: Λύσεις και περιορισμοί για μια σωστή αντιμετώπιση.
Ουλοβλεννογόνια προβλήματα: τεχνικές και υλικά για βέλτιστα αποτελέσματα.
Προτάσεις για μακροχρόνια διατήρηση της υγιεινής και της αισθητικής των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.
___
Θεωρία Χρήση Mini Implants
greece

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Webinar

Θεωρία – Προσθετική Αποκατάσταση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 1 -09:00-14:00)
ENGLANDDr. Konstantina Dina Dedi Θεραπευτικός σχεδιασµός από το Α ως το Ω
Προσθετικά και αισθητικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτεύματος.
Απαραίτητα διαγνωστικά στοιχεία πριν το χειρουργείο.
Ακτινογραφικός έλεγχος.
Ακτινογραφικοί και χειρουργικοί οδηγοί.
Καταγραφές για ολικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.
Ακίνητες και κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις με εμφυτεύματα για την αποκατάσταση ολικά ή μερικά νωδών ασθενών, ενδείξεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε λύσης.
Κλινικά στάδια ολικών ακίνητων αποκαταστάσεων επί εμφυτευμάτων.
Επιλογή διαβλεννογόνιων στηριγμάτων.
Ιδανική σύνδεση στηρίγματος και εμφυτεύματος.
Κοχλιούμενες ή συγκολλούμενες αποκαταστάσεις.
Η τέχνη της αποτύπωσης
Επιλογή τεχνικής, αξόνων αποτύπωσης και υλικών για κάθε περίπτωση.
Παρουσιάση τεχνικών αποτύπωσης κλειστού και ανοικτού δισκαρίου.
Εξατομίκευση αξόνων αποτύπωσης.
Ναρθηκοποίησης αξόνων αποτύπωσης.
Ταυτόχρονη αποτύπωση δοντιών και εμφυτευμάτων.
Αξιολόγηση επάρκειας ενός αποτυπώματος.
Χρήσιμες συμβουλές
___
Προσκεκλημένος Ομιλητής
GreeceDr. Petros YUVANOGLU
___
Επίδειξη του συστήματος της Southern Implants.
Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
greece
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 2 -09:00-14:00)
ITALYDr. Gianluca Paniz Προσθετική αποκατάσταση
Μεταβατικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.
Προσθετική καθοδήγηση της επούλωσης μαλακών ιστών.
Διαμόρφωση του προφίλ ανάδυσης ων μαλακών ιστών.
Μεταφορά του προφίλ ανάδυσης από τις μεταβατική στην τελική αποκατάσταση
Άµεση φόρτιση
Πρωτόκολλα και κλινικά στάδια.
Επίδειξη περιπτώσεων Αμεση φόρτιση
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
___
Επίδειξη εξαρτημάτων του συστήματος της Xive.
Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
greece
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 3 -09:00-14:00)
greeceDr. Stratos Athanasios Η ψηφιακή εποχή
Ψηφιακη αποτύπωση. Ψηφιακή σχεδίαση εξατοµικευµένων διαβλεννογόνιων στηριγµάτων και µεταλλικού σκελετού.
___
Επίδειξη εξαρτημάτων του συστήματος της C-TECH Implants.
Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
greece
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 4 -09:00-14:00)
greeceDr. George Papavasiliou
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
Επένθετες Οδοντοστοιχίες επί εµφυτευµάτων
Τα κλινικά στάδια των κινητών αποταστάσεων επι εµφυτευµάτων. Επιλογή σχεδίασης και συνδέσµων. Επίδειξη περιπτώσεων.
Πολυµερή υλικά στην Προσθετική επί Εµφυτευµάτων
Ακίνητες υβριδικές αποκαταστάσεις.
Πολυµερή υλικά υψηλής αντοχής για την κατασκευή επιεµφυτευµατικών σκελετών.
Επίδειξη περιπτώσεων.
Αντιμετώπιση προβλημάτων έδρασης των αποκαταστάσεων.
Πιθανές επιπλοκές και αντιμετώπιση.
greece

Δείτε την ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – WEBINAR

Θεωρία – Ζωντανά Χειρουργεία – Πρακτική Επίδειξη

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

20 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
(Συνεδρία 1 -09:00-14:00)
USAgreeceDr.Christos Aggelopoulos
greeceDr. Christos Tsamis
greeceDr.Stratos Athanasios
Προεγχειρητικός ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος
Ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος ως κλειδί για την ασφάλεια και την επιτυχία.
Οι απεικονιστικές τεχνικές σε όλα τα στάδια μιας επιεμφυτευματικής αποκατάστασης (από τον διεγχειρητικό έλεγχο μέχρι την παρακολούθηση σε βάθος χρόνου).
Διαγνωστικές δυνατότητες και περιορισμοί όλων των απεικονιστικών τεχνικών.
Από την ανάλυση στην πράξη: Η καθοδηγούμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (δυνατότητες,προβληματισμοί και εξέλιξη).
___
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
Εξοικείωση στην ανάλυση, ερμηνεία και διάγνωση μιας αξονικής τομογραφίας.
Η κατασκευή ακτινογραφικού νάρθηκα και οι δυνατότητες του νάρθηκα καθοδήγησης.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceNicoloudias Nikolaos CDT
Διάλεξη: Η Ψηφιακή Εποχή στην Εμφυτευματολογία με το λογισμικό EXOPLAN
greece
21 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
(Συνεδρία 2 -09:00-14:00)
greeceDr. Athanasios Poulopoulos
greeceDr. Parcharidis Evaggelos
greeceDr. Sterios Dratsios
greeceDr. Christos Tsamis
greeceDr.Stratos Athanasios
Περιορισμοί & αλληλεπιδράσεις τοπικών & συστηματικών νοσημάτων στην οδοντιατρική εμφυτευματολογία.
Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των πρωτόκολλων τοποθέτησης.
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.
greece
03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 3 -09:00-14:00)
greeceDr.Krompas Nikos
greeceDr. Costa Nicolopoulos
greeceDr. Christos Tsamis
greeceDr.Stratos Athanasios
Προσθετική αποκατάσταση
Η μελέτη και η αποκατάσταση της σύγκλεισης στους ασθενείς με οδοντικά εμφυτεύματα.
Ολικά νωδός ασθενής (πόσα εμφυτεύματα χρειάζονται, ποια η κατανομή τους και παράμετροι για μακροχρόνια επιτυχία).
Κανόνες marketing στην προσέγγιση των ασθενών που χρειάζονται οδοντικά εμφυτεύματα.
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Costa Nicolopoulos
Osseodensification Technique. New Trends in implantology – Optimize Your Implant Practice.
greece
04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 4 -09:00-14:00)
greeceDr. Christos Tsamis
germanyAss. Prof. Henriette Lerner
greeceDr.Stratos Athanasios
Η ανύψωση ιγμορείου (τεχνικές και υλικά για την ασφαλή και επιτυχή τοποθέτηση εμφυτευμάτων, επιπλοκές και διαχείρησή τους)
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων, Ανύψωση Ιγμορείου.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
germanyAss. Prof. Henriette Lerner
Η τεχνολογική εξέλιξη των εμφυτευμάτων κλειδί για την αισθητική και τη μακροβιότητα των εμφυτευματικών αποκαταστάσεων.
greece

Δείτε την ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ – Δια ζώσης Εκπαίδευση

Προχειρουργικό – Χειρουργικό Στάδιο – Ινστιτούτο Μέριμνα Αθήνα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 1η
ENGLANDDr. Nikolaos Tatarakis
greeceDr.Fotis Latinos
greeceAs. Prof. Spyridon Silvestros
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέρος 1ο
Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση
σε γουρουνοκεφαλές).
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές,
μοσχεύματα μαλακών ιστών).
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (2)
Πρακτική εξάσκηση στη λήψη φωτογραφίας – προβολή και κριτική
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (3)
Bασικές χειρουργικές τεχνικές – Είδη συρραφών
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (4)
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές)
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 2η
ENGLANDDr. Nikos Mardas
greeceDr. Christos Tsamis
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέρος 2ο
Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση
σε γουρουνοκεφαλές)
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές,
μοσχεύματα μαλακών ιστών)
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (2)
Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία).
Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (3)
Χρήση Mini Implants
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Petros YUVANOGLU
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (4)
Osseodensification Technique. New Trends in implantology – Optimize Your Implant Practice.
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 3η
ENGLANDDr. Konstantina Dina Dedi
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Stratos Athanasios
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (1)
Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Petros YUVANOGLU
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (2)
Τεχνικές και υλικά άμεσης φόρτισης σε μονήρεις αποκαταστάσεις.
Κατασκευή άμεσης συγκολλούμενης και άμεσης κοχλιούμενης μεταβατικής αποκατάστασης σε μεμονωμένο εμφύτευμα σε ειδικό εκμαγείο με τη χρήση προσωρινού κολοβώματος.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (3)
Επίδεξη και εφαρμόγή διοφορετικών προσθετικών επιλογών
(επίδειξη διαφορετικών προσθετικών επιλογών σε εκμαγεία με ανάλυση της κάθε είδους αποκατάστασης)
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 4η
greeceDr. Stratos Athanasios
greeceNicoloudias Nikolaos CDT
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CAD-CAM (1)
Στο συγκεκριµένο πρακτικό θα γίνει ανάλυση όλων των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας για την κατασκευή αποκαταστάσεων υψηλής ακρίβειας, αντοχής και αισθητικής. Ο κάθε συµµετέχοντας θα µπορεί να εξοικειωθεί µε τη χρήση των εξαρτηµάτων που είναι απαραίτητα για την µετάβαση απο την κλασσική αποτύπωση και αποκατάσταση, στην ψηφιακή αποτύπωση, το σχεδιασµό και τα στάδια κατασκευής µιας αποκατάστασης µε την τεχνολογία CAD CAM.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Δια ζώσης Εκπαίδευση Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

ΜΑΙΟΣ 2021

4 ΗΜΕΡΟ
Χειρουργείων
27-30 ΜΑΙΟΥ 2021
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ENGLANDDr. Nikos Mardas
USADr.John Kallis
ENGLANDDr. Nikolaos Tatarakis
greeceDr. Christos Tsamis
greeceDr.Stratos Athanasios
greeceDr.Νakas Nikolaos
greeceDr.Rodiou Stylianos
greeceDr.Ioannis Papathanasiou
greeceDr.Simos Psomiadis
greeceDr.Anastasios Gatsonis
Χειρουργική τοποθέτηση έως πέντε εμφυτευμάτων σε ασθενείς από τους συμμετέχοντες
Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των τεσσάρων ημερών θα τοποθετήσουν εμφυτεύματα και των τριών εταιρειών εμφυτευμάτων, υπό την επίβλεψη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
Southern densply-implants c-tech-implants

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δια ζώσης Εκπαίδευση Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 1η
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
greeceDr. Stratos Athanasios
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Maria Gatou
Προσθετική Αποκατάσταση Επί Εμφυτευμάτων σε Ασθενείς
Αποτύπωση εμφυτευμάτων με τις τεχνικές κλειστού και ανοικτού δισκαρίου.
Ακτινογραφικός έλεγχος.
έδρασης αξόνων αποτύπωσης.
Ναρθηκοποίηση αξόνων αποτύπωσης.
Ενδοστοματικές καταγραφές σύγκλεισης.
Κατασκευή πρόσθιου αποπρογραμματιστή.
Καταγραφή προσωπικού τόξου.
Κάθε συμμετέχων εξασκηθεί κλινικά σε ασθενείς, ολοκληρώνοντας όλα τα στάδια της προσθετικής αποκατάστασης επί εμφυτευμάτων.
Επίσης θα βοηθήσει και θα συμμετάσχει σε όλα τα περιστατικά της ομάδας του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 2η
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
greeceDr. Stratos Athanasios
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Maria Gatou
Προσθετική Αποκατάσταση Επί Εμφυτευμάτων σε Ασθενείς
Αποτύπωση εμφυτευμάτων με τις τεχνικές κλειστού και ανοικτού δισκαρίου.
Ακτινογραφικός έλεγχος.
έδρασης αξόνων αποτύπωσης.
Ναρθηκοποίηση αξόνων αποτύπωσης.
Ενδοστοματικές καταγραφές σύγκλεισης.
Κατασκευή πρόσθιου αποπρογραμματιστή.
Καταγραφή προσωπικού τόξου.
Κάθε συμμετέχων εξασκηθεί κλινικά σε ασθενείς, ολοκληρώνοντας όλα τα στάδια της προσθετικής αποκατάστασης επί εμφυτευμάτων.
Επίσης θα βοηθήσει και θα συμμετάσχει σε όλα τα περιστατικά της ομάδας του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 3η
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Stratos Athanasios
greeceDr. Maria Gatou
Προσθετική Αποκατάσταση Επί Εμφυτευμάτων σε Ασθενείς
Κλινική άσκηση στη δοκιμή μπισκότου.
Αισθητική, λειτουργική και φωνητική αξιολόγηση των αποκαταστάσεων.
Συγκλεισιακή εξισορρόπηση.
Παράδοση τελικών αποκαταστάσεων.
Επίδειξη μέσων στοματικής υγιεινής.
Πρόγραμμα επανελέγχου για κάθε ασθενή.
04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 4η
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Stratos Athanasios
greeceDr. Maria Gatou
Προσθετική Αποκατάσταση Επί Εμφυτευμάτων σε Ασθενείς
Κλινική άσκηση στη δοκιμή μπισκότου.
Αισθητική, λειτουργική και φωνητική αξιολόγηση των αποκαταστάσεων.
Συγκλεισιακή εξισορρόπηση.
Παράδοση τελικών αποκαταστάσεων.
Επίδειξη μέσων στοματικής υγιεινής.
Πρόγραμμα επανελέγχου για κάθε ασθενή.

New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program

“Current Concepts in American Dentistry: Implantology / Oral Rehabilitation”
Προχωρημένη Εμφυτευματολογία

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

August 23, 2021
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
GermanyDr. Dr. Henriette LERNER
“The Digital Path for Perfect Aesthetics on Implants”
Today’s dentistry and oral surgery is symbiosis of art, medicine, science and technologies. The artistic view of the dentist creates mentally and digitally through contemporary software the final smile. 2D and 3D visualization of the ideal proportions are the beginning point for the backward planning. We reconstruct today bone, soft tissue and teeth with high percentage of predictability. Newest studies concerning this data will be presented. Virtual planning, and manufacturing on teeth and implants are state of the art in the daily work.
___
Course Objectives:
1. Learn the fully digital pathway in complex implant reconstruction cases.
2. Digital data acquiring (Photo, Video, CBCT, IOS, Face scan)
3. 3 D Smile design
4. Digital Implant Planning
5. Surgical Guides
6. Provisional prosthetic reconstruction planning and manufacturing.
7. Final data acquiring
8. Final reconstruction, Prosthetic Design, Materials and Technologies
9. Digital occlusal adjustment for long-term maintenance.
10. Future technologies: the future is now.
August 24, 2021
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
USADr. Stephen CHU
“Periodontal and Surgical Management of Immediate Single Tooth Replacement Therapy in the Esthetic Zone”
Implant dentistry is continuously evolving offering new and more predictable forms of therapy with minimally invasive protocols. Innovative techniques now allow for better esthetics, decreased treatment times, and greater patient comfort. However, these new techniques and therapies continue to raise questions and concerns regarding the risk and rewards of each. Specifically, controversial issues regarding immediate postextraction socket implant placement in relationship to survival and esthetic outcomes. Immediate provisional restoration of immediate implants placed into healed [delayed] or augmented sites will be presented.
In addition, this lecture will address current concepts [i.e. platform switching], techniques, clinical research, histologic evidence, and innovations in immediate implant placement and provisional restoration and how they can enhance treatment procedures, time, and clinical outcomes for greater patient comfort, care, and satisfaction.
___
After this presentation, the attendee should be able to understand the following concepts associated with immediate implant placement and provisional restoration:
1. Understand the treatment time and survival rates associate with immediate protocols
2. Treatment objectives of immediate versus delayed provisional restorations
3. The prosthetic and biologic impact on hard tissue buccal contour change and peri-implant soft tissue thickness
4. Understand potential complications associated with immediate implants
5. Impression-making and cementation techniques
6. What are layperson’s perception threshold of facial-palatal collapse
August 25, 2021
9:00 a.m. – 12 noon
CDE Theatre
USADr. Ziad JALBOUT
“CASE PRESENTATIONS”
August 25, 2021
1:00 p.m. – 4:00 p.m.
TBD
AFTERNOON SESSION TO BE DETERMINED
August 26, 2021
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
USADr. Stephen WALLACE
“Advances and Innovations in Sinus Lift Procedures and Augmentation Procedures”
Evidence-based reviews of the sinus augmentation procedures over the past decade have shown that implants placed in grafted in maxillary sinuses experience survival rates similar to or better than implants placed in the non-grafted posterior maxilla. The reviews show that utilizing available evidence to select grafting materials, membranes and implant surfaces is what leads to high success rate. New techniques have evolved to make the procedure more complication-free with reduced patient morbidity.This presentation will focus on the use of that information in the formulation of treatment plans that lead to the most favorable outcomes in clinical practice. Further research from a data base of over 1,000 sinus augmentation surgeries performed at the NYU Department of Implant Dentistry will be presented examined in a step-by-step manner that will allow the clinician to achieve maximum results with minimum complications. Handling of intraoperative and postoperative complications will be discussed.
___
Topics will include:
• Evidence-based decision-making for maxillary sinus elevation (proper choice of graft materials and membranes)
• Evolution of lateral window sinus elevation techniques through slides and video presentations (rotary handpieece, Piezosurgery, DASK technique)
• New transcrestal sinus elevation techniques (DENSAH, DASK, etc.)
August 27, 2021
8:30 a.m. – 12:30 p.m.
CDE Theatre
USAProf. George E. ROMANOS
“Complications and their Management in Implant Dentistry”
This program will present the main surgical complications in implant dentistry from the treatment planning to the long-term success. The presenter will focus on the intraoperative, postoperative, post-implantological complications in the soft and hard tissues. He will also present anatomical considerations in maxilla and mandible, such as problems in the preparation of the anatomical structures, in the sinus procedures, the problems from the wrong implant positioning, the grafting techniques and their effects in implantology. The treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis is only one part of this course. The management of soft and hard tissue problems to improve the clinical outcome will be illustrated with a high number of clinical examples. A course for every clinician, who wants to be an expert.
August 28, 2021
9:00 a.m. – 12:00 noon
CDE Theatre
USADr. Spyridon CONDOS
“Implant Esthetics and Socket Grafting”
What is the difference between implant esthetics and conventional dental esthetics? Why is it more difficult to attain ideal esthetics with implants than teeth? What are the five key factors to look for when deciding whether you can deliver an esthetic result?
___
The starting point for almost any treatment plan is esthetics; proper esthetic treatment planning begins before the first surgical instrument is used; the final prosthetic outcome should be visualized before the surgeon picks up his/her scalpel. We will examine why socket grafting is an essential part of an esthetic protocol; a simple, easy socket grafting technique will be presented. Biologic width as an essential tool to developing a papilla will be discussed. Esthetics will be examined from histology to biomechanics as different treatment planning modalities and options will be presented.
August 28, 2021
1:00 p.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
USADr. Zachary PAPADAKIS
“Immediate Implant Placement and Temporization in the Esthetic Zone”
The modern day implant dentist can no longer follow protocols for implant dentistry that were established decades ago. Patient demands, modern techniques and an understanding of what will allow us to achieve the best results are driving the field of implant dentistry. To be a complete implant dentist, we must be able to perform techniques that will help us preserve the hard and soft tissues that are present around the patient’s natural teeth.
Immediate placement and immediate placement with immediate temporization is a critical set of procedures that all implant dentists will need to become familiar with or be left behind by the rest of the pack. Not only are the results ideal when the criteria and protocols are followed, but patient acceptance is unlike any other implant treatment. We can predictably and easily keep all of the peri-implant tissues intact by using the right protocols.
___
Topics will include:
• Identifying when we can immediately place and load dental implants.
• Learning the criteria to follow to lead you to success.
• Principles of atraumatic extraction.
• Hard tissue grafting at time of placement, do we need it?
• 3d positioning of the implant for esthetic success.
• Fabrication of provisional restoration, and provisional options.
• Impression making for predictable results.
• Non-surgical tissue manipulation through the use of temporary restorations
August 30, 2021
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
USADr. Haris ASIKIS
“Dental Implant Therapy – To Place or Not to Place……That is Not the Only Question!”
One of the most common chief complaints with our patients is one or more missing teeth. This annoyance not only effects mastication, it can erode the patient’s self-confidence and in some cases negatively impacts their social interactions professionally and personally. Implants have been a treatment modality starting in the 60’s and a widely accepted treatment choice in today’s world.
___
Learning Objectives:
• Treatment plan considerations: combining the patient’s chief complaint with the reality of the dental findings.
• Indications in placement and restoring dental implants.
• Failing to anticipate is anticipating to fail.
• Meeting patient expectations and esthetic demands.
• Different dental implants, expectations-limitations.
• Screw-retained vs. cement-retained prostheses.
• Maintaining implant success initially.
• Team approach in restoring partial and full edentulism.
• Interim prostheses.
• Failures: “what would I have done differently, if anything?”
• Presentation-discussion of certain patient cases stage by stage (clinical and lab)
August 31, 2021
9:00 a.m. – 4:30 p.m.
CDE Theater
USASwisDr. Christian F.J. STAPPERT
“The Art of Successful Soft Tissue Management”
Advanced implant dentistry faces the challenge of tooth and implant restorations close to each other. To achieve esthetic satisfying results, an appreciable width and thickness of attached gingival is desirable around implants and teeth. Due to alveolar ridge defects, tooth extractions or previous restorations the soft tissue appearance is often compromised. Full thickness flap designs unveil their limitations when additional vertical or horizontal volume should be gained or if extended augmentation areas should be covered by soft tissue. Common surgical procedures result in an extension of mucosa up to the alveolar ridge and a displacement of the muco-gingival-line repeatedly. Different surgical procedures like apical reposition flaps or free gingival grafts etc are required to re-establish lost attached gingival and healthy soft tissue color. The knowledge of soft tissue management and the ability to choose the right surgical soft tissue procedure in a given situation creates the foundation for an outstanding prosthetic restoration.
___
COCKTAIL RECEPTION
(3:30 p.m. – 4:30 p.m.)

Δείτε τις Επιπλέον Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

PRIVATE EVENINGS in NEW YORK

Επιπλέον Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

01 SEPTEMBER 2021 We will visit and meet with the staff of the “New York Smile Institute” A PRIVATE EVENING EVENT
“FULL MOUTH REHABILITATION and RESTORING OVD”
We will be discussing Non-Symptomatic Patients who have worn their dentition or who have lost teeth and bieng restored with implants, estabilishing the proved OVD position for teeth and implants. This will assure success for our patients.
USADr. Dean Vafiadis
Program Director Full Mouth Rehabilitation NYU CDE Cours Clinical Associate Professor NYUCD
Address: 693 Fifth Avenue @54th Street – 14 Floor, New York, NY 10022
Website: www.nysi.org
01 SEPTEMBER 2021 We will visit and meet with the staff of the “Premier Oral Surgery Group PC” Oral Surgery procedures and Periodontal treatments
USADr Kallis and Dr Marrone provide Oral Surgery procedures and Periodontal treatments including dental implants, wisdom teeth removal, bone grafting, jaw surgery, facial trauma treatment, periodontal disease prevention, gum disease treatment, Botox..
Address: 617 E Palisade Ave Englewood Cliffs, New Jersey
Website: premieroralsurgerygroup.com

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – WEBINAR

Θεωρία – Χειρουργική Εμφυτευματολογία

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Συνεδρία 1η – 09:00-14:00)
greeceDr.Fotis Latinos
greeceAs. Prof. Spyridon Silvestros
Οδοντιατρική φωτογραφική απεικόνιση – Power Point
Η τεχνικής της οδοντιατρικής απεικόνισης – φωτογράφισης
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών μέσω Power Point
___
Bασικές χειρουργικές τεχνικές – Είδη συρραφών
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
___
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές) με το σύστημα της Xive
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Συνεδρία 2η – 09:00-14:00)
ENGLANDDr. Nikolaos Tatarakis
Εισαγωγή στα Εμφυτεύματα
Αρχική εξέταση (ιατρικό ιστορικό – ενδείξεις, αντενδείξεις – αρχική εξέταση).
Βιολογία οστού – Μηχανισμός οστεοενσωμάτωσης (προϋποθέσεις – παράγοντες – μηχανολογικός σχεδιασμός εμφυτευμάτων).
Περιεμφυτευματικοί ιστοί (διαφοροποιήσεις με περιοδοντικούς – αμυντικοί μηχανισμοί).
Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των πρωτόκολλων τοποθέτησης.
Βασικές χειρουργικές τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Costa Nicolopoulos
___
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές) με το σύστημα της Southern Implants
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Συνεδρία 1η – 09:00-14:00)
ENGLANDDr. Nikos Mardas
Διαχείριση μαλακών και σκληρών ιστών στην χειρουργική των εμφυτευμάτων.
Βασικές τεχνικές τομών, κρημνών και συρραφής.
Διαχείριση οστού και μαλακών ιστών στη χειρουργική των εμφυτευμάτων.
Από την εξαγωγή του δοντιού μέχρι την επιεμφυτευματική αποκατάσταση – Κανόνες για την επιτυχία.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Tsamis Christos
___
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές) με το σύστημα της C-TECH Implants
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 4η – 09:00-14:00)
ENGLANDProf. Nikolaos Donos
greeceDr. Christos Tsamis
Αναγεννητικές τεχνικές
Οστικά ελλείμματα: Λύσεις και περιορισμοί για μια σωστή αντιμετώπιση.
Ουλοβλεννογόνια προβλήματα: τεχνικές και υλικά για βέλτιστα αποτελέσματα.
Προτάσεις για μακροχρόνια διατήρηση της υγιεινής και της αισθητικής των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.
___
Θεωρία Χρήση Mini Implants

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – WEBINAR

Θεωρία – Προσθετική Αποκατάσταση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 1η – 09:00-14:00)
ENGLANDDr. Konstantina Dina Dedi
Θεραπευτικός σχεδιασµός από το Α ως το Ω
Προσθετικά και αισθητικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτεύματος.
Απαραίτητα διαγνωστικά στοιχεία πριν το χειρουργείο.
Ακτινογραφικός έλεγχος.
Ακτινογραφικοί και χειρουργικοί οδηγοί.
Καταγραφές για ολικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.
Ακίνητες και κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις με εμφυτεύματα για την αποκατάσταση ολικά ή μερικά νωδών ασθενών, ενδείξεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε λύσης.
Κλινικά στάδια ολικών ακίνητων αποκαταστάσεων επί εμφυτευμάτων.
Επιλογή διαβλεννογόνιων στηριγμάτων.
Ιδανική σύνδεση στηρίγματος και εμφυτεύματος.
Κοχλιούμενες ή συγκολλούμενες αποκαταστάσεις.
Η τέχνη της αποτύπωσης
Επιλογή τεχνικής, αξόνων αποτύπωσης και υλικών για κάθε περίπτωση.
Παρουσιάση τεχνικών αποτύπωσης κλειστού και ανοικτού δισκαρίου.
Εξατομίκευση αξόνων αποτύπωσης.
Ναρθηκοποίησης αξόνων αποτύπωσης.
Ταυτόχρονη αποτύπωση δοντιών και εμφυτευμάτων.
Αξιολόγηση επάρκειας ενός αποτυπώματος.
Χρήσιμες συμβουλές
___
Προσκεκλημένος Ομιλητής
GreeceDr. Petros YUVANOGLU
___
Επίδειξη του συστήματος της Southern Implants.
Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 2η – 09:00-14:00)
ITALYDr. Gianluca Paniz
Προσθετική αποκατάσταση
Μεταβατικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.
Προσθετική καθοδήγηση της επούλωσης μαλακών ιστών.
Διαμόρφωση του προφίλ ανάδυσης ων μαλακών ιστών.
Μεταφορά του προφίλ ανάδυσης από τις μεταβατική στην τελική αποκατάσταση
Άµεση φόρτιση
Πρωτόκολλα και κλινικά στάδια.
Επίδειξη περιπτώσεων Αμεση φόρτιση
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
___
Επίδειξη εξαρτημάτων του συστήματος της Xive.
Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 3η – 09:00-14:00)
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Stratos Athanasios
Η ψηφιακή εποχή
Ψηφιακη αποτύπωση. Ψηφιακή σχεδίαση εξατοµικευµένων διαβλεννογόνιων στηριγµάτων και µεταλλικού σκελετού.
Πολυµερή υλικά στην Προσθετική επί Εµφυτευµάτων
Ακίνητες υβριδικές αποκαταστάσεις.
Πολυµερή υλικά υψηλής αντοχής για την κατασκευή επιεµφυτευµατικών σκελετών.
Επίδειξη περιπτώσεων.
Αντιμετώπιση προβλημάτων έδρασης των αποκαταστάσεων.
Πιθανές επιπλοκές και αντιμετώπιση.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Stratos Athanasios
___
Επίδειξη εξαρτημάτων του συστήματος της C-TECH Implants.
Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 4η – 09:00-14:00)
greeceDr. George Papavasiliou
Επένθετες Οδοντοστοιχίες επί εµφυτευµάτων
Τα κλινικά στάδια των κινητών αποταστάσεων επι εµφυτευµάτων. Επιλογή σχεδίασης και συνδέσµων. Επίδειξη περιπτώσεων.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – WEBINAR

Θεωρία – Ζωντανά Χειρουργεία – Πρακτική Επίδειξη

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 1η – 09:00-14:00)
USAgreeceDr.Christos Aggelopoulos
greeceDr. Christos Tsamis
greeceDr.Stratos Athanasios
Προεγχειρητικός ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος
Ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος ως κλειδί για την ασφάλεια και την επιτυχία.
Οι απεικονιστικές τεχνικές σε όλα τα στάδια μιας επιεμφυτευματικής αποκατάστασης (από τον διεγχειρητικό έλεγχο μέχρι την παρακολούθηση σε βάθος χρόνου).
Διαγνωστικές δυνατότητες και περιορισμοί όλων των απεικονιστικών τεχνικών.
Από την ανάλυση στην πράξη: Η καθοδηγούμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (δυνατότητες,προβληματισμοί και εξέλιξη).
___
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
Εξοικείωση στην ανάλυση, ερμηνεία και διάγνωση μιας αξονικής τομογραφίας.
Η κατασκευή ακτινογραφικού νάρθηκα και οι δυνατότητες του νάρθηκα καθοδήγησης.
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.
21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 2η – 09:00-14:00)
greeceDr. Athanasios Poulopoulos
greeceDr. Parcharidis Evaggelos
greeceDr. Sterios Dratsios
greeceDr. Christos Tsamis
greeceDr.Stratos Athanasios
Περιορισμοί & αλληλεπιδράσεις τοπικών & συστηματικών νοσημάτων στην οδοντιατρική εμφυτευματολογία.
Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των πρωτόκολλων τοποθέτησης.
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.
03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 3η – 09:00-14:00)
greeceDr.Krompas Nikos
greeceDr. Costa Nicolopoulos
greeceDr. Christos Tsamis
greeceDr.Stratos Athanasios
Προσθετική αποκατάσταση
Η μελέτη και η αποκατάσταση της σύγκλεισης στους ασθενείς με οδοντικά εμφυτεύματα.
Ολικά νωδός ασθενής (πόσα εμφυτεύματα χρειάζονται, ποια η κατανομή τους και παράμετροι για μακροχρόνια επιτυχία).
Κανόνες marketing στην προσέγγιση των ασθενών που χρειάζονται οδοντικά εμφυτεύματα.
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Costa Nicolopoulos
Osseodensification Technique. New Trends in implantology – Optimize Your Implant Practice.
04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
(Συνεδρία 4 – 09:00-14:00)
greeceDr. Christos Tsamis
germanyAss. Prof. Henriette Lerner
greeceDr.Stratos Athanasios
Η ανύψωση ιγμορείου (τεχνικές και υλικά για την ασφαλή και επιτυχή τοποθέτηση εμφυτευμάτων, επιπλοκές και διαχείρησή τους)
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων, Ανύψωση Ιγμορείου.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
germanyAss. Prof. Henriette Lerner
Η τεχνολογική εξέλιξη των εμφυτευμάτων κλειδί για την αισθητική και τη μακροβιότητα των εμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προχειρουργικό – Χειρουργικό Στάδιο – Ινστιτούτο Μέριμνα Αθήνα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 1η
ENGLANDDr. Nikolaos Tatarakis
greeceDr.Fotis Latinos
greeceAs. Prof. Spyridon Silvestros
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέρος 1ο
Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση
σε γουρουνοκεφαλές).
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές,
μοσχεύματα μαλακών ιστών).
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (2)
Πρακτική εξάσκηση στη λήψη φωτογραφίας – προβολή και κριτική
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (3)
Bασικές χειρουργικές τεχνικές – Είδη συρραφών
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (4)
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές)
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 2η
ENGLANDDr. Nikos Mardas
greeceDr. Christos Tsamis
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέρος 2ο
Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση
σε γουρουνοκεφαλές)
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές,
μοσχεύματα μαλακών ιστών)
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (2)
Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία).
Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (3)
Χρήση Mini Implants
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Petros YUVANOGLU
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (4)
Osseodensification Technique. New Trends in implantology – Optimize Your Implant Practice.
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 3η
ENGLANDDr. Konstantina Dina Dedi
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Stratos Athanasios
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (1)
Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Petros YUVANOGLU
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (2)
Τεχνικές και υλικά άμεσης φόρτισης σε μονήρεις αποκαταστάσεις.
Κατασκευή άμεσης συγκολλούμενης και άμεσης κοχλιούμενης μεταβατικής αποκατάστασης σε μεμονωμένο εμφύτευμα σε ειδικό εκμαγείο με τη χρήση προσωρινού κολοβώματος.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (3)
Επίδεξη και εφαρμόγή διοφορετικών προσθετικών επιλογών
(επίδειξη διαφορετικών προσθετικών επιλογών σε εκμαγεία με ανάλυση της κάθε είδους αποκατάστασης)
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 4η
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Stratos Athanasios
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CAD-CAM (1)
Στο συγκεκριµένο πρακτικό θα γίνει ανάλυση όλων των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας για την κατασκευή αποκαταστάσεων υψηλής ακρίβειας, αντοχής και αισθητικής. Ο κάθε συµµετέχοντας θα µπορεί να εξοικειωθεί µε τη χρήση των εξαρτηµάτων που είναι απαραίτητα για την µετάβαση απο την κλασσική αποτύπωση και αποκατάσταση, στην ψηφιακή αποτύπωση, το σχεδιασµό και τα στάδια κατασκευής µιας αποκατάστασης µε την τεχνολογία CAD CAM.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Δια ζώσης Εκπαίδευση Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

ΜΑΙΟΣ 2021

4 ΗΜΕΡΟ
Χειρουργείων
27-30 ΜΑΪΟΥ 2021
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ENGLANDDr. Nikos Mardas
USADr.John Kallis
ENGLANDDr. Nikolaos Tatarakis
greeceDr. Christos Tsamis
greeceDr.Stratos Athanasios
greeceDr.Νakas Nikolaos
greeceDr.Rodiou Stylianos
greeceDr.Ioannis Papathanasiou
greeceDr.Simos Psomiadis
greeceDr.Anastasios Gatsonis
Χειρουργική τοποθέτηση έως πέντε εμφυτευμάτων σε ασθενείς από τους συμμετέχοντες
Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των τεσσάρων ημερών θα τοποθετήσουν εμφυτεύματα και των τριών εταιρειών εμφυτευμάτων, υπό την επίβλεψη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
paltop densply-implants c-tech-implants

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δια ζώσης Εκπαίδευση Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 1η
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
greeceDr. Stratos Athanasios
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Maria Gatou
Προσθετική Αποκατάσταση Επί Εμφυτευμάτων σε Ασθενείς
Αποτύπωση εμφυτευμάτων με τις τεχνικές κλειστού και ανοικτού δισκαρίου.
Ακτινογραφικός έλεγχος.
έδρασης αξόνων αποτύπωσης.
Ναρθηκοποίηση αξόνων αποτύπωσης.
Ενδοστοματικές καταγραφές σύγκλεισης.
Κατασκευή πρόσθιου αποπρογραμματιστή.
Καταγραφή προσωπικού τόξου.
Κάθε συμμετέχων εξασκηθεί κλινικά σε ασθενείς, ολοκληρώνοντας όλα τα στάδια της προσθετικής αποκατάστασης επί εμφυτευμάτων.
Επίσης θα βοηθήσει και θα συμμετάσχει σε όλα τα περιστατικά της ομάδας του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 2η
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
greeceDr. Stratos Athanasios
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Maria Gatou
Προσθετική Αποκατάσταση Επί Εμφυτευμάτων σε Ασθενείς
Αποτύπωση εμφυτευμάτων με τις τεχνικές κλειστού και ανοικτού δισκαρίου.
Ακτινογραφικός έλεγχος.
έδρασης αξόνων αποτύπωσης.
Ναρθηκοποίηση αξόνων αποτύπωσης.
Ενδοστοματικές καταγραφές σύγκλεισης.
Κατασκευή πρόσθιου αποπρογραμματιστή.
Καταγραφή προσωπικού τόξου.
Κάθε συμμετέχων εξασκηθεί κλινικά σε ασθενείς, ολοκληρώνοντας όλα τα στάδια της προσθετικής αποκατάστασης επί εμφυτευμάτων.
Επίσης θα βοηθήσει και θα συμμετάσχει σε όλα τα περιστατικά της ομάδας του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 3η
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Stratos Athanasios
greeceDr. Maria Gatou
Προσθετική Αποκατάσταση Επί Εμφυτευμάτων σε Ασθενείς
Κλινική άσκηση στη δοκιμή μπισκότου.
Αισθητική, λειτουργική και φωνητική αξιολόγηση των αποκαταστάσεων.
Συγκλεισιακή εξισορρόπηση.
Παράδοση τελικών αποκαταστάσεων.
Επίδειξη μέσων στοματικής υγιεινής.
Πρόγραμμα επανελέγχου για κάθε ασθενή.
04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΗΜΕΡΑ 4η
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
greeceDr. Papathanasiou Ioannis
greeceDr. Stratos Athanasios
greeceDr. Maria Gatou
Προσθετική Αποκατάσταση Επί Εμφυτευμάτων σε Ασθενείς
Κλινική άσκηση στη δοκιμή μπισκότου.
Αισθητική, λειτουργική και φωνητική αξιολόγηση των αποκαταστάσεων.
Συγκλεισιακή εξισορρόπηση.
Παράδοση τελικών αποκαταστάσεων.
Επίδειξη μέσων στοματικής υγιεινής.
Πρόγραμμα επανελέγχου για κάθε ασθενή.

New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program

“Current Concepts in American Dentistry: Implantology / Oral Rehabilitation”
Προχωρημένη Εμφυτευματολογία

JULY-AUGUST 2021

AUGUST 23, 2021
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
GermanyDr. Dr. Henriette LERNER
“The Digital Path for Perfect Aesthetics on Implants”
Today’s dentistry and oral surgery is symbiosis of art, medicine, science and technologies. The artistic view of the dentist creates mentally and digitally through contemporary software the final smile. 2D and 3D visualization of the ideal proportions are the beginning point for the backward planning. We reconstruct today bone, soft tissue and teeth with high percentage of predictability. Newest studies concerning this data will be presented. Virtual planning, and manufacturing on teeth and implants are state of the art in the daily work.
___
Course Objectives:
1. Learn the fully digital pathway in complex implant reconstruction cases.
2. Digital data acquiring (Photo, Video, CBCT, IOS, Face scan)
3. 3 D Smile design
4. Digital Implant Planning
5. Surgical Guides
6. Provisional prosthetic reconstruction planning and manufacturing.
7. Final data acquiring
8. Final reconstruction, Prosthetic Design, Materials and Technologies
9. Digital occlusal adjustment for long-term maintenance.
10. Future technologies: the future is now.
AUGUST 24, 2021
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
USADr. Stephen CHU
“Periodontal and Surgical Management of Immediate Single Tooth Replacement Therapy in the Esthetic Zone”
Implant dentistry is continuously evolving offering new and more predictable forms of therapy with minimally invasive protocols. Innovative techniques now allow for better esthetics, decreased treatment times, and greater patient comfort. However, these new techniques and therapies continue to raise questions and concerns regarding the risk and rewards of each. Specifically, controversial issues regarding immediate postextraction socket implant placement in relationship to survival and esthetic outcomes. Immediate provisional restoration of immediate implants placed into healed [delayed] or augmented sites will be presented.
In addition, this lecture will address current concepts [i.e. platform switching], techniques, clinical research, histologic evidence, and innovations in immediate implant placement and provisional restoration and how they can enhance treatment procedures, time, and clinical outcomes for greater patient comfort, care, and satisfaction.
___
After this presentation, the attendee should be able to understand the following concepts associated with immediate implant placement and provisional restoration:
1. Understand the treatment time and survival rates associate with immediate protocols
2. Treatment objectives of immediate versus delayed provisional restorations
3. The prosthetic and biologic impact on hard tissue buccal contour change and peri-implant soft tissue thickness
4. Understand potential complications associated with immediate implants
5. Impression-making and cementation techniques
6. What are layperson’s perception threshold of facial-palatal collapse
AUGUST 25, 2021
9:00 a.m. – 12 noon
CDE Theatre
USADr. Ziad JALBOUT
“CASE PRESENTATIONS”
AUGUST 25, 2021
1:00 p.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
AFTERNOON SESSION TO BE DETERMINED
AUGUST 26, 2021
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Stephen WALLACE
“Advances and Innovations in Sinus Lift Procedures and Augmentation Procedures”
Evidence-based reviews of the sinus augmentation procedures over the past decade have shown that implants placed in grafted in maxillary sinuses experience survival rates similar to or better than implants placed in the non-grafted posterior maxilla. The reviews show that utilizing available evidence to select grafting materials, membranes and implant surfaces is what leads to high success rate. New techniques have evolved to make the procedure more complication-free with reduced patient morbidity.This presentation will focus on the use of that information in the formulation of treatment plans that lead to the most favorable outcomes in clinical practice. Further research from a data base of over 1,000 sinus augmentation surgeries performed at the NYU Department of Implant Dentistry will be presented examined in a step-by-step manner that will allow the clinician to achieve maximum results with minimum complications. Handling of intraoperative and postoperative complications will be discussed.
___
Topics will include:
• Evidence-based decision-making for maxillary sinus elevation (proper choice of graft materials and membranes)
• Evolution of lateral window sinus elevation techniques through slides and video presentations (rotary handpieece, Piezosurgery, DASK technique)
• New transcrestal sinus elevation techniques (DENSAH, DASK, etc.)
AUGUST 27, 2021
8:30 a.m. – 12:30 p.m.
CDE Theatre
USAProf. George E. ROMANOS
“Complications and their Management in Implant Dentistry”
This program will present the main surgical complications in implant dentistry from the treatment planning to the long-term success. The presenter will focus on the intraoperative, postoperative, post-implantological complications in the soft and hard tissues. He will also present anatomical considerations in maxilla and mandible, such as problems in the preparation of the anatomical structures, in the sinus procedures, the problems from the wrong implant positioning, the grafting techniques and their effects in implantology. The treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis is only one part of this course. The management of soft and hard tissue problems to improve the clinical outcome will be illustrated with a high number of clinical examples. A course for every clinician, who wants to be an expert
AUGUST 28, 2021
9:00 a.m. – 12:00 noon
CDE Theatre
USADr. Spyridon CONDOS
“Implant Esthetics and Socket Grafting”
What is the difference between implant esthetics and conventional dental esthetics? Why is it more difficult to attain ideal esthetics with implants than teeth? What are the five key factors to look for when deciding whether you can deliver an esthetic result?
___
The starting point for almost any treatment plan is esthetics; proper esthetic treatment planning begins before the first surgical instrument is used; the final prosthetic outcome should be visualized before the surgeon picks up his/her scalpel. We will examine why socket grafting is an essential part of an esthetic protocol; a simple, easy socket grafting technique will be presented. Biologic width as an essential tool to developing a papilla will be discussed. Esthetics will be examined from histology to biomechanics as different treatment planning modalities and options will be presented.
AUGUST 28, 2021
1:00 p.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
USADr. Zachary PAPADAKIS
“Immediate Implant Placement and Temporization in the Esthetic Zone”
The modern day implant dentist can no longer follow protocols for implant dentistry that were established decades ago. Patient demands, modern techniques and an understanding of what will allow us to achieve the best results are driving the field of implant dentistry. To be a complete implant dentist, we must be able to perform techniques that will help us preserve the hard and soft tissues that are present around the patient’s natural teeth.
Immediate placement and immediate placement with immediate temporization is a critical set of procedures that all implant dentists will need to become familiar with or be left behind by the rest of the pack. Not only are the results ideal when the criteria and protocols are followed, but patient acceptance is unlike any other implant treatment. We can predictably and easily keep all of the peri-implant tissues intact by using the right protocols.
___
Topics will include:
• Identifying when we can immediately place and load dental implants.
• Learning the criteria to follow to lead you to success.
• Principles of atraumatic extraction.
• Hard tissue grafting at time of placement, do we need it?
• 3d positioning of the implant for esthetic success.
• Fabrication of provisional restoration, and provisional options.
• Impression making for predictable results.
• Non-surgical tissue manipulation through the use of temporary restorations.
AUGUST 30, 2021
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
CDE Theatre
USADr. Haris ASIKIS
“Dental Implant Therapy – To Place or Not to Place……That is Not the Only Question!”
One of the most common chief complaints with our patients is one or more missing teeth. This annoyance not only effects mastication, it can erode the patient’s self-confidence and in some cases negatively impacts their social interactions professionally and personally. Implants have been a treatment modality starting in the 60’s and a widely accepted treatment choice in today’s world.
___
Learning Objectives:
Treatment plan considerations: combining the patient’s chief complaint with the reality of the dental findings.
• Indications in placement and restoring dental implants.
• Failing to anticipate is anticipating to fail.
• Meeting patient expectations and esthetic demands.
• Different dental implants, expectations-limitations.
• Screw-retained vs. cement-retained prostheses.
• Maintaining implant success initially.
• Team approach in restoring partial and full edentulism.
• Interim prostheses.
• Failures: “what would I have done differently, if anything?”
• Presentation-discussion of certain patient cases stage by stage (clinical and lab)
AUGUST 31, 2021
9:00 a.m. – 4:30 p.m.
CDE Theater
SwisUSADr. Christian F.J. STAPPERT
“The Art of Successful Soft Tissue Management”
Advanced implant dentistry faces the challenge of tooth and implant restorations close to each other. To achieve esthetic satisfying results, an appreciable width and thickness of attached gingival is desirable around implants and teeth. Due to alveolar ridge defects, tooth extractions or previous restorations the soft tissue appearance is often compromised. Full thickness flap designs unveil their limitations when additional vertical or horizontal volume should be gained or if extended augmentation areas should be covered by soft tissue. Common surgical procedures result in an extension of mucosa up to the alveolar ridge and a displacement of the muco-gingival-line repeatedly. Different surgical procedures like apical reposition flaps or free gingival grafts etc are required to re-establish lost attached gingival and healthy soft tissue color. The knowledge of soft tissue management and the ability to choose the right surgical soft tissue procedure in a given situation creates the foundation for an outstanding prosthetic restoration.
___
COCKTAIL RECEPTION
(3:30 p.m. – 4:30 p.m.)

PRIVATE EVENINGS in NEW YORK

Επιπλέον Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

SEPTEMBER 2021

SEPTEMBER 01, 2021
We will visit and meet with the staff of the “New York Smile Institute”
A PRIVATE EVENING EVENT
“FULL MOUTH REHABILITATION and RESTORING OVD”
We will be discussing Non-Symptomatic Patients who have worn their dentition or who have lost teeth and bieng restored with implants, estabilishing the proved OVD position for teeth and implants. This will assure success for our patients.
USADr. Dean Vafiadis
Program Director Full Mouth Rehabilitation NYU CDE Cours Clinical Associate Professor NYUCD
Address: 693 Fifth Avenue @54th Street – 14 Floor, New York, NY 10022
Website: www.nysi.org
SEPTEMBER 01, 2021
We will visit and meet with the staff of the “Premier Oral Surgery Group PC”
Oral Surgery procedures and Periodontal treatments
USADr Kallis and Dr Marrone provide Oral Surgery procedures and Periodontal treatments including dental implants, wisdom teeth removal, bone grafting, jaw surgery, facial trauma treatment, periodontal disease prevention, gum disease treatment, Botox..
Address: 617 E Palisade Ave Englewood Cliffs, New Jersey
Website: premieroralsurgerygroup.com

Έναρξη Νοέμβριος 2020

Χρειάζεστε Επιπλέον Πληροφορίες;

Για πληροφορίες καλέστε μας στο 210973400 ή συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για μία πλήρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό PDF