Αναλυτικό Πρόγραμμα

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας 2019-2020

σε συνεργασία

NYU College of Dentistry

Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

Προχειρουργικό – Χειρουργικό στάδιο

ΜΑΪΟΣ 2019

09 ΜΑΪΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 1η
greeceDr.Fotis Latinos
greeceAs. Prof. Spyridon Silvestros
Οδοντιατρική απεικόνιση – Power Point
Η τεχνικής της οδοντιατρικής απεικόνισης – φωτογράφισης
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών μέσω Power Point
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (1)
Πρακτική εξάσκηση στη λήψη φωτογραφίας – προβολή και κριτική
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (2)
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές)
10 ΜΑΪΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 2η
ENGLANDDr. Nikolaos Tatarakis
greeceDr. Tsamis Christos
Αρχική εξέταση (ιατρικό ιστορικό – ενδείξεις, αντενδείξεις – αρχική εξέταση).
Βιολογία οστού – Μηχανισμός οστεοενσωμάτωσης (προϋποθέσεις – παράγοντες – μηχανολογικός σχεδιασμός εμφυτευμάτων).
Περιεμφυτευματικοί ιστοί (διαφοροποιήσεις με περιοδοντικούς – αμυντικοί μηχανισμοί).
Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των πρωτόκολλων τοποθέτησης.
Βασικές χειρουργικές τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές)
11 ΜΑΪΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 3η
ENGLANDDr. Nikos Mardas Διαχείριση μαλακών και σκληρών ιστών στην χειρουργική των εμφυτευμάτων.
Βασικές τεχνικές τομών, κρημνών και συρραφής.
Διαχείριση οστού και μαλακών ιστών στη χειρουργική των εμφυτευμάτων.
Από την εξαγωγή του δοντιού μέχρι την επιεμφυτευματική αποκατάσταση – Κανόνες για την επιτυχία.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέρος 1ο
Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση σε γουρουνοκεφαλές).
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές, μοσχεύματα μαλακών ιστών).
Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία).
Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
12 ΜΑΪΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 4η
ENGLANDProf. Nikolaos Donos Αναγεννητικές τεχνικές
Οστικά ελλείμματα: Λύσεις και περιορισμοί για μια σωστή αντιμετώπιση.
Ουλοβλεννογόνια προβλήματα: τεχνικές και υλικά για βέλτιστα αποτελέσματα.
Προτάσεις για μακροχρόνια διατήρηση της υγιεινής και της αισθητικής των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέρος 2ο
Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση σε γουρουνοκεφαλές)
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές, μοσχεύματα μαλακών ιστών)
Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία)
Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Nicolaos Mallios

Δείτε την ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

Προχειρουργικό – Χειρουργικό στάδιο

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 1η
greeceDr.Stratos Athanasios Προσθετική αποκατάσταση
Προσθετικά εξαρτήματα: εξέλιξη τους, χειρισμός και χρήση τους σε διάφορα είδη επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.
Όλα τα στάδια της προσθετικής αποκατάστασης από το Α ως το Ω.
Ο έλεγχος σε κάθε βήμα από την αποτύπωση μέχρι την εργαστηριακή κατασκευή και την παράδοση.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 2η
ITALYDr. Gianluca Paniz Προσθετική αποκατάσταση
Οι μεταβατικές αποκαταστάσεις: η ένταξή τους στο σχέδιο θεραπείας και η σημασία τους.
Η προσθετικά καθοδηγούμενη χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων κλειδί για την επιτυχία.
Η αισθητική των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων (σύγχρονα υλικά και μεθοδολογία).
Σχεδιασμός του χαμόγελου για μια άψογη αισθητικά αποκατάσταση.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Τεχνικές και υλικά άμεσης φόρτισης σε μονήρεις αποκαταστάσεις.
Κατασκευή άμεσης συγκολλούμενης και άμεσης κοχλιούμενης μεταβατικής αποκατάστασης σε μεμονωμένο εμφύτευμα σε ειδικό εκμαγείο με τη χρήση προσωρινού κολοβώματος.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 3η
greeceDr.Krompas Nikos Προσθετική αποκατάσταση
Η μελέτη και η αποκατάσταση της σύγκλεισης στους ασθενείς με οδοντικά εμφυτεύματα.
Ολικά νωδός ασθενής (πόσα εμφυτεύματα χρειάζονται, ποια η κατανομή τους και παράμετροι για μακροχρόνια επιτυχία).
Κανόνες marketing στην προσέγγιση των ασθενών που χρειάζονται οδοντικά εμφυτεύματα.
___
greeceDr. Michael Patras
Η αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα απαιτεί αρμονική συνεργασία (χειρουργικά, προσθετικά, εργαστηριακά στάδια).
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Επίδεξη και εφαρμόγή διοφορετικών προσθετικών επιλογών
(επίδειξη διαφορετικών προσθετικών επιλογών σε εκμαγεία με ανάλυση της κάθε είδους αποκατάστασης)
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Nicolaos Mallios
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 4η
ENGLANDDr. Konstantina Dina Dedi
greeceDr. George Papavasiliou
Προσθετική αποκατάσταση
Η διαχείριση της απώλειας δοντιών στην αισθητική ζώνη (προγραμματισμός και σχεδιασμός με στόχο ένα άρτιο λειτουργικά και αισθητικά αποτέλεσμα).
Τα εμφυτεύματα ως τμήμα μιας συνολικής αισθητικά και λειτουργικά αποκατάστασης.
Από την μεμονωμένη νωδότητα, στην απώλεια περισσότερων δοντιών και την διαχείριση ολικά νωδών ασθενών.

Δείτε την ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ινστιτούτο Μέριμνα – Θεσσαλονίκη

Ζωντανά Χειρουργεία

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 1η
USAgreeceDr.Christos Aggelopoulos
greeceDr. Sterios Dratsios
Προεγχειρητικός ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος
Ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος ως κλειδί για την ασφάλεια και την επιτυχία.
Οι απεικονιστικές τεχνικές σε όλα τα στάδια μιας επιεμφυτευματικής αποκατάστασης (από τον διεγχειρητικό έλεγχο μέχρι την παρακολούθηση σε βάθος χρόνου).
Διαγνωστικές δυνατότητες και περιορισμοί όλων των απεικονιστικών τεχνικών.
Από την ανάλυση στην πράξη: Η καθοδηγούμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (δυνατότητες,προβληματισμοί και εξέλιξη).
Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των πρωτόκολλων τοποθέτησης.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Εξοικείωση στην ανάλυση, ερμηνεία και διάγνωση μιας αξονικής τομογραφίας.
Η κατασκευή ακτινογραφικού νάρθηκα και οι δυνατότητες του νάρθηκα καθοδήγησης.
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 2η
greeceDr. Athanasios Poulopoulos
greeceDr. Parcharidis Evaggelos
Περιορισμοί & αλληλεπιδράσεις τοπικών & συστηματικών νοσημάτων στην οδοντιατρική εμφυτευματολογία.
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Dimitrios Kapagiannidis
Μορφό-λειτουργική σχεδίαση των προσθετικών επιεμφυετευματικών αποκαταστάσεων:
A Mέρος: Αισθητική σχεδίαση των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων
B Mέρος: Λειτουργικά προβλήματα των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 3η
ENGLANDDr. Hassan Maghaireh Bone and Soft Tissue Management int The Aesthetic Zone: Contemporary Approaches
Aims and objectives:
• To discuss success criteria in the aesthetic zone with special emphasis on pink and white aesthetics
• To explore ideal implant placement in the aesthetic zone, detaining the importance of the forth dimension of implant positioning
• Decision making tree in flap design in the aesthetic zone base don biology understanding
• Presenting tips and hints in predictable guided bone regeneration in the aesthetic zone
• Bone block grafting : autogenous vs allograft options and exploring up to date technology utilised in bone grafting such CAD CAM bone blocks
• Surgical and Prosthetic Soft tissue management in the aesthetic zone
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 4η
greeceDr.Tsamis Christos Η ανύψωση ιγμορείου (τεχνικές και υλικά για την ασφαλή και επιτυχή τοποθέτηση εμφυτευμάτων, επιπλοκές και διαχείρησή τους)
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων, Ανύψωση Ιγμορείου.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
germanyDr. Medic .Henriette Lerner
Η τεχνολογική εξέλιξη των εμφυτευμάτων κλειδί για την αισθητική και τη μακροβιότητα των εμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

Δείτε την ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

Κλινική Συμμετοχή

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

4 ΗΜΕΡΟ
Χειρουργείων
12-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ENGLANDDr. Nikos Mardas
USADr.John Kallis
ENGLANDDr. Nikolaos Tatarakis
greeceDr. Christos Tsamis
greeceDr.Stratos Athanasios
greeceDr.Νakas Nikolaos
greeceDr.Rodiou Stylianos
greeceDr.Ioannis Papathanasiou
greeceDr.Simos Psomiadis
greeceDr.Anastasios Gatsonis
Χειρουργική τοποθέτηση έως πέντε εμφυτευμάτων σε ασθενείς από τους συμμετέχοντες
Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των τεσσάρων ημερών θα τοποθετήσουν εμφυτεύματα και των τριών εταιρειών εμφυτευμάτων, υπό την επίβλεψη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
paltop densply-implants c-tech-implants

New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program

“Current Concepts in American Dentistry: Implantology / Oral Rehabilitation”
Προχωρημένη Εμφυτευματολογία

JANUARY 2020

DAY 1 – January 06, 2020
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Christian F.J. STAPPERT
“The Art of Successful Soft Tissue Management”
Advanced implant dentistry faces the challenge of tooth and implant restorations close to each other. To achieve esthetic satisfying results, an appreciable width and thickness of attached gingival is desirable around implants and teeth. Due to alveolar ridge defects, tooth extractions or previous restorations the soft tissue appearance is often compromised. Full thickness flap designs unveil their limitations when additional vertical or horizontal volume should be gained or if extended augmentation areas should be covered by soft tissue. Common surgical procedures result in an extension of mucosa up to the alveolar ridge and a displacement of the muco-gingival-line repeatedly. Different surgical procedures like apical reposition flaps or free gingival grafts etc are required to re-establish lost attached gingival and healthy soft tissue color. The knowledge of soft tissue management and the ability to choose the right surgical soft tissue procedure in a given situation creates the foundation for an outstanding prosthetic restoration.
DAY 2 – January 07, 2020
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Stephen CHU
“Periodontal and Surgical Management of Immediate Single Tooth Replacement Therapy in the Esthetic Zone”
Implant dentistry is continuously evolving offering new and more predictable forms of therapy with minimally invasive protocols. Innovative techniques now allow for better esthetics, decreased treatment times, and greater patient comfort. However, these new techniques and therapies continue to raise questions and concerns regarding the risk and rewards of each. Specifically, controversial issues regarding immediate postextraction socket implant placement in relationship to survival and esthetic outcomes. Immediate provisional restoration of immediate implants placed into healed [delayed] or augmented sites will be presented.
In addition, this lecture will address current concepts [i.e. platform switching], techniques, clinical research, histologic evidence, and innovations in immediate implant placement and provisional restoration and how they can enhance treatment procedures, time, and clinical outcomes for greater patient comfort, care, and satisfaction.
___
After this presentation, the attendee should be able to understand the following concepts associated with immediate implant placement and provisional restoration:
1. Understand the treatment time and survival rates associate with immediate protocols
2. Treatment objectives of immediate versus delayed provisional restorations
3. The prosthetic and biologic impact on hard tissue buccal contour change and peri-implant soft tissue thickness
4. Understand potential complications associated with immediate implants
5. Impression-making and cementation techniques
6. What are layperson’s perception threshold of facial-palatal collapse
DAY 3 – January 08, 2020
9:00 a.m. – 12 noon
TBD
USADr. Ziad JALBOUT
“CASE PRESENTATIONS”
DAY 3 – January 08, 2020
1:00 p.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Zachary PAPADAKIS
“Immediate Implant Placement and Temporization in the Esthetic Zone”
The modern day implant dentist can no longer follow protocols for implant dentistry that were established decades ago. Patient demands, modern techniques and an understanding of what will allow us to achieve the best results are driving the field of implant dentistry. To be a complete implant dentist, we must be able to perform techniques that will help us preserve the hard and soft tissues that are present around the patient’s natural teeth.Immediate placement and immediate placement with immediate temporization is a critical set of procedures that all implant dentists will need to become familiar with or be left behind by the rest of the pack. Not only are the results ideal when the criteria and protocols are followed, but patient acceptance is unlike any other implant treatment. We can predictably and easily keep all of the peri-implant tissues intact by using the right protocols.
___
Topics will include:
• Identifying when we can immediately place and load dental implants.
• Learning the criteria to follow to lead you to success.
• Principles of atraumatic extraction.
• Hard tissue grafting at time of placement, do we need it?
• 3d positioning of the implant for esthetic success.
• Fabrication of provisional restoration, and provisional options.
• Impression making for predictable results.
• Non-surgical tissue manipulation through the use of temporary restorations
DAY 4 – January 09, 2020
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Stephen WALLACE
“Advances and Innovations in Sinus Lift Procedures and Augmentation Procedures”
Evidence-based reviews of the sinus augmentation procedures over the past decade have shown that implants placed in grafted in maxillary sinuses experience survival rates similar to or better than implants placed in the non-grafted posterior maxilla. The reviews show that utilizing available evidence to select grafting materials, membranes and implant surfaces is what leads to high success rate. New techniques have evolved to make the procedure more complication-free with reduced patient morbidity.This presentation will focus on the use of that information in the formulation of treatment plans that lead to the most favorable outcomes in clinical practice. Further research from a data base of over 1,000 sinus augmentation surgeries performed at the NYU Department of Implant Dentistry will be presented examined in a step-by-step manner that will allow the clinician to achieve maximum results with minimum complications. Handling of intraoperative and postoperative complications will be discussed.
___
Topics will include:
• Evidence-based decision-making for maxillary sinus elevation (proper choice of graft materials and membranes)
• Evolution of lateral window sinus elevation techniques through slides and video presentations (rotary handpieece, Piezosurgery, DASK technique)
• New transcrestal sinus elevation techniques (DENSAH, DASK, etc.)
DAY 5 – January 10, 2020
8:30 a.m. – 12:30 p.m.
TBD
USAProf. George E. ROMANOS
“Complications and their Management in Implant Dentistry”
This program will present the main surgical complications in implant dentistry from the treatment planning to the long-term success. The presenter will focus on the intraoperative, postoperative, post-implantological complications in the soft and hard tissues. He will also present anatomical considerations in maxilla and mandible, such as problems in the preparation of the anatomical structures, in the sinus procedures, the problems from the wrong implant positioning, the grafting techniques and their effects in implantology. The treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis is only one part of this course. The management of soft and hard tissue problems to improve the clinical outcome will be illustrated with a high number of clinical examples. A course for every clinician, who wants to be an expert.
DAY 6 – January 13, 2020
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Ady PALTI
“Lateral and Vertical Bone Augmentation Techniques for Perfect Implant Position”
The expectations of our patients concerning perfect aesthetics, functionality and phonetics demand a high standard of implant skills. Today’s patients are also expecting to have an immediate restoration after losing their teeth. Although the success rate of 90-95 is impressive, we should try to avoid the 5 to 10 percent of failures and complications. The new technique of 3D planning and navigation could bring us closer to this goal. By using CBCT (Cone Beam CT), the dentist is able to carry out perfect implant planning. Both the position of the implants in the vicinity of anatomical structures and the future prostheses can be planned exactly.
___
To optimize this technique in the daily practice, we use different augmentation techniques to achieve perfect implant position.
• Lateral ridge augmentation with particulate materials and membranes.
• Bone splitting and autogenous bone blocks
• Bone spreading techniques to improve bone density and for close sinus elevation.
• Different locations for bone harvesting procedures
All of the above mentioned techniques will be demonstrated step-by-step. The instrument needed will be presented as well as clinical cases with long-term success (over 18 years) will be presented.
DAY 7 – January 14, 2020
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Haris ASIKIS
“Dental Implant Therapy – To Place or Not to Place……That is Not the Only Question!”
One of the most common chief complaints with our patients is one or more missing teeth. This annoyance not only effects mastication, it can erode the patient’s self-confidence and in some cases negatively impacts their social interactions professionally and personally. Implants have been a treatment modality starting in the 60’s and a widely accepted treatment choice in today’s world.
___
Learning Objectives:
Treatment plan considerations: combining the patient’s chief complaint with the reality of the dental findings.
• Indications in placement and restoring dental implants.
• Failing to anticipate is anticipating to fail.
• Meeting patient expectations and esthetic demands.
• Different dental implants, expectations-limitations.
• Screw-retained vs. cement-retained prostheses.
• Maintaining implant success initially.
• Team approach in restoring partial and full edentulism.
• Interim prostheses.
• Failures: “what would I have done differently, if anything?”
• Presentation-discussion of certain patient cases stage by stage (clinical and lab)
DAY 8 – January 15, 2020
9:00 a.m. – 12:00 noon
TBD
USADr. Ziad JALBOUT
“Minimally Invasive Surgery: Concepts and Clinical Practice”
This lecture discusses the concept of minimally invasive implant surgery. This concept is illustrated through the use of flap less surgery, atraumatic extraction, immediate implant placement and provisionalization, the use of short implants, and osteotome sinus elevation simultaneously with implant placement.
___
Learning objectives:
• Minimally invasive surgery in implant dentistry
• Soft tissue preservation and protection concept
• Atraumatic extraction concept and technique
• Multidisciplinary approach to anterior aesthetic cases
• The osteotome sinus approach
• The use of short implants
DAY 8 – January 15, 2020
1:00 p.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Dean VAFIADIS
“Aesthetics, Implants and Occlusion: Computerized Dentistry for Private Practice”
Over the past few years there have been many advances in implants, aesthetics and occlusion. Using computerized techniques and digital impressions we can now predictably restore teeth in the anterior aesthetic zone. Implant restorations using new ceramic materials will be discussed and demonstrated. Using virtual models of articulation we can restore single units as well as full arches with computerized abutments. Using Aesthetic principles we can restore tooth aesthetics and facial aesthetics to its original beautiful colors. Evaluating different ceramic materials will also advance our knowledge as to when to use which materials for the worn dentition. In addition, understanding Vertical Dimension of Occlusion and establishing the envelope of motion to create long-lasting restorations.
DAY 9 – January 16, 2020
9:00 a.m. – 4:30 p.m.
CDE Theater
USADr. Abd Elsalam ASKARY
“Diagnosis & Management of Dental Implant Complications”
A comprehensive course that touches the daily practice of every clinician performing dental implants service, a unique detailed clinical overview of related treatment complications with dental implant therapy that starts form the poor diagnosis to the regenerative bone graft complications, with emphasis on the potential risk factors that might escalate the failure rate, the identification of the potential tendency for complications to occur prior to implant placement is also as an important factor prior to treatment , this in turn would eliminate the need for more complex treatments or re-treatments at a later date. This course will focus on how to identify, avoid and treat potential treatment complications with dental implant therapy in a step by step protocol.Course Topics:
• Decision making complications
• Anatomical & surgical complications and risk factors.
• Complications related to immediate implant placement
• Biomechanical complications
• Poor implant positions and treatment options
• Soft tissue related errors
• Peri-implantites & peri-implant muccosites

___
The candidate will be able to learn:
• Philosophy of failure
• How to predict any treatment complication prior to occurrence
• Diagnose the reason of the specific treatment complication
• The deferent clinical solutions to treat complications and failures
• How to deal with patients in case of implant failures
• How to avoid the possible treatment complications prior doing dental implants
• Assess medico-legal implications of treatment failures
___COCKTAIL RECEPTION
(3:30 p.m. – 4:30 p.m.)
DAY 10 – January 17, 2020 Free Day

Δείτε τις Επιπλέον Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

PRIVATE EVENINGS in NEW YORK

Επιπλέον Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

JANUARY 2020

DAY 11 – January 2020 We will visit and meet with the staff of the «New York Smile Institute» A PRIVATE EVENING EVENT
«FULL MOUTH REHABILITATION and RESTORING OVD»
We will be discussing Non-Symptomatic Patients who have worn their dentition or who have lost teeth and bieng restored with implants, estabilishing the proved OVD position for teeth and implants. This will assure success for our patients.
USADr. Dean Vafiadis
Program Director Full Mouth Rehabilitation NYU CDE Cours Clinical Associate Professor NYUCD
Address: 693 Fifth Avenue @54th Street – 14 Floor, New York, NY 10022
Website: www.nysi.org
DAY 12 – January 2020 We will visit and meet with the staff of the «Premier Oral Surgery Group PC» Oral Surgery procedures and Periodontal treatments
USADr Kallis and Dr Marrone provide Oral Surgery procedures and Periodontal treatments including dental implants, wisdom teeth removal, bone grafting, jaw surgery, facial trauma treatment, periodontal disease prevention, gum disease treatment, Botox..
Address: 617 E Palisade Ave Englewood Cliffs, New Jersey
Website: premieroralsurgerygroup.com

Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

Προχειρουργικό – Χειρουργικό στάδιο

ΜΑΪΟΣ 2019

09 ΜΑΪΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 1η
greeceDr.Fotis Latinos
greeceAs. Prof. Spyridon Silvestros
Οδοντιατρική απεικόνιση – Power Point
Η τεχνικής της οδοντιατρικής απεικόνισης – φωτογράφισης
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών μέσω Power Point
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (1)
Πρακτική εξάσκηση στη λήψη φωτογραφίας – προβολή και κριτική
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (2)
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές)
10 ΜΑΪΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 2η
ENGLANDDr. Nikolaos Tatarakis
greeceDr.Christos Tsamis
Αρχική εξέταση (ιατρικό ιστορικό – ενδείξεις, αντενδείξεις – αρχική εξέταση).
Βιολογία οστού – Μηχανισμός οστεοενσωμάτωσης (προϋποθέσεις – παράγοντες – μηχανολογικός σχεδιασμός εμφυτευμάτων).
Περιεμφυτευματικοί ιστοί (διαφοροποιήσεις με περιοδοντικούς – αμυντικοί μηχανισμοί).
Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των πρωτόκολλων τοποθέτησης.
Βασικές χειρουργικές τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές χειρουργικές τεχνικές)
11 ΜΑΪΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 3η
ENGLANDDr. Nikos Mardas
Διαχείριση μαλακών και σκληρών ιστών στην χειρουργική των εμφυτευμάτων.
Βασικές τεχνικές τομών, κρημνών και συρραφής.
Διαχείριση οστού και μαλακών ιστών στη χειρουργική των εμφυτευμάτων.
Από την εξαγωγή του δοντιού μέχρι την επιεμφυτευματική αποκατάσταση – Κανόνες για την επιτυχία.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέρος 1ο
Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση σε γουρουνοκεφαλές).
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές, μοσχεύματα μαλακών ιστών).
Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία).
Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου.___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
12 ΜΑΪΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 4η
ENGLANDProf. Nikolaos Donos
Αναγεννητικές τεχνικές
Οστικά ελλείμματα: Λύσεις και περιορισμοί για μια σωστή αντιμετώπιση.
Ουλοβλεννογόνια προβλήματα: τεχνικές και υλικά για βέλτιστα αποτελέσματα.
Προτάσεις για μακροχρόνια διατήρηση της υγιεινής και της αισθητικής των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέρος 2ο
Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση σε γουρουνοκεφαλές)
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές, μοσχεύματα μαλακών ιστών)
Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία)
Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Nicolaos Mallios

Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

Προχειρουργικό – Χειρουργικό στάδιο

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 1η
greeceDr.Stratos Athanasios
Προσθετική αποκατάσταση
Προσθετικά εξαρτήματα: εξέλιξη τους, χειρισμός και χρήση τους σε διάφορα είδη επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.
Όλα τα στάδια της προσθετικής αποκατάστασης από το Α ως το Ω.
Ο έλεγχος σε κάθε βήμα από την αποτύπωση μέχρι την εργαστηριακή κατασκευή και την παράδοση.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και υλικά αποτύπωσης)
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 2η
ITALYDr. Gianluca Paniz
Προσθετική αποκατάσταση
Οι μεταβατικές αποκαταστάσεις: η ένταξή τους στο σχέδιο θεραπείας και η σημασία τους.
Η προσθετικά καθοδηγούμενη χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων κλειδί για την επιτυχία.
Η αισθητική των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων (σύγχρονα υλικά και μεθοδολογία).
Σχεδιασμός του χαμόγελου για μια άψογη αισθητικά αποκατάσταση.
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Τεχνικές και υλικά άμεσης φόρτισης σε μονήρεις αποκαταστάσεις.
Κατασκευή άμεσης συγκολλούμενης και άμεσης κοχλιούμενης μεταβατικής αποκατάστασης σε μεμονωμένο εμφύτευμα σε ειδικό εκμαγείο με τη χρήση προσωρινού κολοβώματος.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr.Kosmas Georgiadis
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 3η
greeceDr.Krompas Nikos
Προσθετική αποκατάσταση
Η μελέτη και η αποκατάσταση της σύγκλεισης στους ασθενείς με οδοντικά εμφυτεύματα.
Ολικά νωδός ασθενής (πόσα εμφυτεύματα χρειάζονται, ποια η κατανομή τους και παράμετροι για μακροχρόνια επιτυχία).
Κανόνες marketing στην προσέγγιση των ασθενών που χρειάζονται οδοντικά εμφυτεύματα.
___
greeceDr. Michael Patras
Η αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα απαιτεί αρμονική συνεργασία (χειρουργικά, προσθετικά, εργαστηριακά στάδια).
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Επίδεξη και εφαρμόγή διοφορετικών προσθετικών επιλογών
(επίδειξη διαφορετικών προσθετικών επιλογών σε εκμαγεία με ανάλυση της κάθε είδους αποκατάστασης)
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Nicolaos Mallios
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 4η
ENGLANDDr. Konstantina Dina Dedi
greeceDr.George Papavasiliou
Προσθετική αποκατάσταση
Η διαχείριση της απώλειας δοντιών στην αισθητική ζώνη (προγραμματισμός και σχεδιασμός με στόχο ένα άρτιο λειτουργικά και αισθητικά αποτέλεσμα).
Τα εμφυτεύματα ως τμήμα μιας συνολικής αισθητικά και λειτουργικά αποκατάστασης.
Από την μεμονωμένη νωδότητα, στην απώλεια περισσότερων δοντιών και την διαχείριση ολικά νωδών ασθενών.

Ινστιτούτο Μέριμνα – Θεσσαλονίκη

Ζωντανά Χειρουργεία

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 1η
USAgreeceDr.Christos Aggelopoulos
greeceDr.Sterios Dratsios
Προεγχειρητικός ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος
Ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος ως κλειδί για την ασφάλεια και την επιτυχία.
Οι απεικονιστικές τεχνικές σε όλα τα στάδια μιας επιεμφυτευματικής αποκατάστασης (από τον διεγχειρητικό έλεγχο μέχρι την παρακολούθηση σε βάθος χρόνου).
Διαγνωστικές δυνατότητες και περιορισμοί όλων των απεικονιστικών τεχνικών.
Από την ανάλυση στην πράξη: Η καθοδηγούμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (δυνατότητες,προβληματισμοί και εξέλιξη).
___
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Εξοικείωση στην ανάλυση, ερμηνεία και διάγνωση μιας αξονικής τομογραφίας.
Η κατασκευή ακτινογραφικού νάρθηκα και οι δυνατότητες του νάρθηκα καθοδήγησης.
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 2η
greeceDr. Athanasios Poulopoulos
greeceDr. Parcharidis Evaggelos
Περιορισμοί & αλληλεπιδράσεις τοπικών & συστηματικών νοσημάτων στην οδοντιατρική εμφυτευματολογία.
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
greeceDr. Dimitrios Kapagiannidis
Μορφό-λειτουργική σχεδίαση των προσθετικών επιεμφυετευματικών αποκαταστάσεων:
A Mέρος: Αισθητική σχεδίαση των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων
B Mέρος: Λειτουργικά προβλήματα των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 3η
turkeyDr. Ahmed Halim Ayoub
1. The use of growth factors and platelets concentrates in dental implants
2. Soft and hard tissue management in the Esthetic zone, a novel technique___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων.
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ 4η
greeceDr.Tsamis Christos
Η ανύψωση ιγμορείου (τεχνικές και υλικά για την ασφαλή και επιτυχή τοποθέτηση εμφυτευμάτων, επιπλοκές και διαχείρησή τους)
___
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους & πολλαπλών εμφυτευμάτων, Ανύψωση Ιγμορείου.
___
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
germanyDr. Medic .Henriette Lerner
Η τεχνολογική εξέλιξη των εμφυτευμάτων κλειδί για την αισθητική και τη μακροβιότητα των εμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα

Κλινική Συμμετοχή

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

12-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
4 ΗΜΕΡΟ
Χειρουργείων
ENGLANDDr. Nikos Mardas
USADr.John Kallis
ENGLANDDr. Nikolaos Tatarakis
greeceDr. Christos Tsamis
greeceDr.Stratos Athanasios
greeceDr.Νakas Nikolaos
greeceDr.Rodiou Stylianos
greeceDr.Ioannis Papathanasiou
greeceDr.Simos Psomiadis
greeceDr.Anastasios Gatsonis
Χειρουργική τοποθέτηση έως πέντε εμφυτευμάτων σε ασθενείς από τους συμμετέχοντες
Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των τεσσάρων ημερών θα τοποθετήσουν εμφυτεύματα και των τριών εταιρειών εμφυτευμάτων, υπό την επίβλεψη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
paltop densply-implants c-tech-implants

New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program

“Current Concepts in American Dentistry: Implantology / Oral Rehabilitation”
Προχωρημένη Εμφυτευματολογία

JANUARY 2020

DAY 1 – JANUARY 06, 2020
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Christian F.J. STAPPERT
“The Art of Successful Soft Tissue Management”
Advanced implant dentistry faces the challenge of tooth and implant restorations close to each other. To achieve esthetic satisfying results, an appreciable width and thickness of attached gingival is desirable around implants and teeth. Due to alveolar ridge defects, tooth extractions or previous restorations the soft tissue appearance is often compromised. Full thickness flap designs unveil their limitations when additional vertical or horizontal volume should be gained or if extended augmentation areas should be covered by soft tissue. Common surgical procedures result in an extension of mucosa up to the alveolar ridge and a displacement of the muco-gingival-line repeatedly. Different surgical procedures like apical reposition flaps or free gingival grafts etc are required to re-establish lost attached gingival and healthy soft tissue color. The knowledge of soft tissue management and the ability to choose the right surgical soft tissue procedure in a given situation creates the foundation for an outstanding prosthetic restoration.
DAY 2 – JANUARY 07, 2020
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Stephen CHU
“Periodontal and Surgical Management of Immediate Single Tooth Replacement Therapy in the Esthetic Zone”
Implant dentistry is continuously evolving offering new and more predictable forms of therapy with minimally invasive protocols. Innovative techniques now allow for better esthetics, decreased treatment times, and greater patient comfort. However, these new techniques and therapies continue to raise questions and concerns regarding the risk and rewards of each. Specifically, controversial issues regarding immediate postextraction socket implant placement in relationship to survival and esthetic outcomes. Immediate provisional restoration of immediate implants placed into healed [delayed] or augmented sites will be presented.
In addition, this lecture will address current concepts [i.e. platform switching], techniques, clinical research, histologic evidence, and innovations in immediate implant placement and provisional restoration and how they can enhance treatment procedures, time, and clinical outcomes for greater patient comfort, care, and satisfaction. After this presentation, the attendee should be able to understand the following concepts associated with immediate implant placement and provisional restoration:
1. Understand the treatment time and survival rates associate with immediate protocols
2. Treatment objectives of immediate versus delayed provisional restorations
3. The prosthetic and biologic impact on hard tissue buccal contour change and peri-implant soft tissue thickness
4. Understand potential complications associated with immediate implants
5. Impression-making and cementation techniques
6. What are layperson’s perception threshold of facial-palatal collapse
DAY 3 – JANUARY 08, 2020
9:00 a.m. – 12 noon
TBD
USADr. Ziad JALBOUT
“CASE PRESENTATIONS”
DAY 3 – JANUARY 08, 2020
1:00 p.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Zachary PAPADAKIS
“Immediate Implant Placement and Temporization in the Esthetic Zone”
The modern day implant dentist can no longer follow protocols for implant dentistry that were established decades ago. Patient demands, modern techniques and an understanding of what will allow us to achieve the best results are driving the field of implant dentistry. To be a complete implant dentist, we must be able to perform techniques that will help us preserve the hard and soft tissues that are present around the patient’s natural teeth.Immediate placement and immediate placement with immediate temporization is a critical set of procedures that all implant dentists will need to become familiar with or be left behind by the rest of the pack. Not only are the results ideal when the criteria and protocols are followed, but patient acceptance is unlike any other implant treatment. We can predictably and easily keep all of the peri-implant tissues intact by using the right protocols.
___
Topics will include:
• Identifying when we can immediately place and load dental implants.
• Learning the criteria to follow to lead you to success.
• Principles of atraumatic extraction.
• Hard tissue grafting at time of placement, do we need it?
• 3d positioning of the implant for esthetic success.
• Fabrication of provisional restoration, and provisional options.
• Impression making for predictable results.
• Non-surgical tissue manipulation through the use of temporary restorations
DAY 4 – JANUARY 09, 2020
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Stephen WALLACE
“Advances and Innovations in Sinus Lift Procedures and Augmentation Procedures”
Evidence-based reviews of the sinus augmentation procedures over the past decade have shown that implants placed in grafted in maxillary sinuses experience survival rates similar to or better than implants placed in the non-grafted posterior maxilla. The reviews show that utilizing available evidence to select grafting materials, membranes and implant surfaces is what leads to high success rate. New techniques have evolved to make the procedure more complication-free with reduced patient morbidity.This presentation will focus on the use of that information in the formulation of treatment plans that lead to the most favorable outcomes in clinical practice. Further research from a data base of over 1,000 sinus augmentation surgeries performed at the NYU Department of Implant Dentistry will be presented examined in a step-by-step manner that will allow the clinician to achieve maximum results with minimum complications. Handling of intraoperative and postoperative complications will be discussed.
___
Topics will include:
• Evidence-based decision-making for maxillary sinus elevation (proper choice of graft materials and membranes)
• Evolution of lateral window sinus elevation techniques through slides and video presentations (rotary handpieece, Piezosurgery, DASK technique)
• New transcrestal sinus elevation techniques (DENSAH, DASK, etc.)
DAY 5 – JANUARY 10, 2020
8:30 a.m. – 12:30 p.m.
TBD
USAProf. George E. ROMANOS
“Lasers in Modern Dentistry: Practical Applications and Successful Results”
Innovation in dentistry is significant in our days. Minimal invasive approach has been proven as more comfortable and maintains better tissue integrity. Lasers can be used for excision, ablation, coagulation and biostimulation. Dependent on the wavelength the lasers can be used for tooth preparation, in Operative dentistry, root canal decontamination in Endodontics, removal of soft tissue tumors, coagulation of vascular malformations and precancerous lesions, pre-prosthetic surgery, esthetic crown lengthening procedures, for scaling and root planing in Periodontology and decontamination of failing implants. This course demonstrates a wide spectrum of laser applications step-by-step and presents the clinical protocols in order to avoid complications.
DAY 6 – JANUARY 13,2020
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Ady PALTI
“Lateral and Vertical Bone Augmentation Techniques for Perfect Implant Position”
The expectations of our patients concerning perfect aesthetics, functionality and phonetics demand a high standard of implant skills. Today’s patients are also expecting to have an immediate restoration after losing their teeth. Although the success rate of 90-95 is impressive, we should try to avoid the 5 to 10 percent of failures and complications. The new technique of 3D planning and navigation could bring us closer to this goal. By using CBCT (Cone Beam CT), the dentist is able to carry out perfect implant planning. Both the position of the implants in the vicinity of anatomical structures and the future prostheses can be planned exactly.
___
To optimize this technique in the daily practice, we use different augmentation techniques to achieve perfect implant position
• Lateral ridge augmentation with particulate materials and membranes.
• Bone splitting and autogenous bone blocks
• Bone spreading techniques to improve bone density and for close sinus elevation.
• Different locations for bone harvesting procedures
All of the above mentioned techniques will be demonstrated step-by-step. The instrument needed will be presented as well as clinical cases with long-term success (over 18 years) will be presented.
DAY 7 – JANUARY 14, 2020
8:30 a.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Haris ASIKIS
“Dental Implant Therapy – To Place or Not to Place……That is Not the Only Question!”
One of the most common chief complaints with our patients is one or more missing teeth. This annoyance not only effects mastication, it can erode the patient’s self-confidence and in some cases negatively impacts their social interactions professionally and personally. Implants have been a treatment modality starting in the 60’s and a widely accepted treatment choice in today’s world.
___
Learning Objectives:
Treatment plan considerations: combining the patient’s chief complaint with the reality of the dental findings.
• Indications in placement and restoring dental implants.
• Failing to anticipate is anticipating to fail.
• Meeting patient expectations and esthetic demands.
• Different dental implants, expectations-limitations.
• Screw-retained vs. cement-retained prostheses.
• Maintaining implant success initially.
• Team approach in restoring partial and full edentulism.
• Interim prostheses.
• Failures: “what would I have done differently, if anything?”
• Presentation-discussion of certain patient cases stage by stage (clinical and lab)
DAY 8 – JANUARY 15, 2020
9:00 a.m. – 12:00 p.m.
TBD
USADr. Ziad JALBOUT
“Minimally Invasive Surgery: Concepts and Clinical Practice”
This lecture discusses the concept of minimally invasive implant surgery. This concept is illustrated through the use of flap less surgery, atraumatic extraction, immediate implant placement and provisionalization, the use of short implants, and osteotome sinus elevation simultaneously with implant placement.
___
Learning objectives:
• Minimally invasive surgery in implant dentistry
• Soft tissue preservation and protection concept
• Atraumatic extraction concept and technique
• Multidisciplinary approach to anterior aesthetic cases
• The osteotome sinus approach
• The use of short implants
DAY 8 – JANUARY 15, 2020
1:00 p.m. – 4:00 p.m.
TBD
USADr. Dean VAFIADIS
“Aesthetics, Implants and Occlusion: Computerized Dentistry for Private Practice”
Over the past few years there have been many advances in implants, aesthetics and occlusion. Using computerized techniques and digital impressions we can now predictably restore teeth in the anterior aesthetic zone. Implant restorations using new ceramic materials will be discussed and demonstrated. Using virtual models of articulation we can restore single units as well as full arches with computerized abutments. Using Aesthetic principles we can restore tooth aesthetics and facial aesthetics to its original beautiful colors. Evaluating different ceramic materials will also advance our knowledge as to when to use which materials for the worn dentition. In addition, understanding Vertical Dimension of Occlusion and establishing the envelope of motion to create long-lasting restorations.
DAY 9 – JANUARY 16, 2020
9:00 a.m. – 4:30 p.m.
TBD
USADr. Abd Elsalam ASKARY
“Diagnosis & Management of Dental Implant Complications”
A comprehensive course that touches the daily practice of every clinician performing dental implants service, a unique detailed clinical overview of related treatment complications with dental implant therapy that starts form the poor diagnosis to the regenerative bone graft complications, with emphasis on the potential risk factors that might escalate the failure rate, the identification of the potential tendency for complications to occur prior to implant placement is also as an important factor prior to treatment , this in turn would eliminate the need for more complex treatments or re-treatments at a later date. This course will focus on how to identify, avoid and treat potential treatment complications with dental implant therapy in a step by step protocol.
Course Topics:
• Decision making complications
• Anatomical & surgical complications and risk factors.
• Complications related to immediate implant placement
• Biomechanical complications
• Poor implant positions and treatment options
• Soft tissue related errors
• Peri-implantites & peri-implant muccositesThe candidate will be able to learn:
• Philosophy of failure
• How to predict any treatment complication prior to occurrence
• Diagnose the reason of the specific treatment complication
• The deferent clinical solutions to treat complications and failures
• How to deal with patients in case of implant failures
• How to avoid the possible treatment complications prior doing dental implants
• Assess medico-legal implications of treatment failures___
COCKTAIL RECEPTION
(3:30 p.m. – 4:30 p.m.)
DAY 10 – January 17, 2020
Free Day

PRIVATE EVENINGS in NEW YORK

Επιπλέον Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

JANUARY 2020

DAY 11 – January 2020
We will visit and meet with the staff of the «New York Smile Institute»
A PRIVATE EVENING EVENT
«FULL MOUTH REHABILITATION and RESTORING OVD»
We will be discussing Non-Symptomatic Patients who have worn their dentition or who have lost teeth and bieng restored with implants, estabilishing the proved OVD position for teeth and implants. This will assure success for our patients.
USADr. Dean Vafiadis
Program Director Full Mouth Rehabilitation NYU CDE Cours Clinical Associate Professor NYUCD
Address: 693 Fifth Avenue @54th Street – 14 Floor, New York, NY 10022
Website: www.nysi.org
DAY 12 – January 2020
We will visit and meet with the staff of the «Premier Oral Surgery Group PC»
Oral Surgery procedures and Periodontal treatments
USADr Kallis and Dr Marrone provide Oral Surgery procedures and Periodontal treatments including dental implants, wisdom teeth removal, bone grafting, jaw surgery, facial trauma treatment, periodontal disease prevention, gum disease treatment, Botox..
Address: 617 E Palisade Ave Englewood Cliffs, New Jersey
Website: premieroralsurgerygroup.com
Implantology NYU DENTISTRY
Implantology NYU DENTISTRY
Implantology NYU DENTISTRY
Implantology NYU DENTISTRY
Implantology NYU DENTISTRY
Implantology NYU DENTISTRY

Έναρξη Μάιος 2019

Χρειάζεστε Επιπλέον Πληροφορίες;

Για πληροφορίες καλέστε μας στο 210973400 ή συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για μία πλήρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό PDF